Następstwa trzech lat obowiązywania reformy rynku cukru w UE

Main Article Content

Arkadiusz Artyszak


Słowa kluczowe : reforma rynku cukru, burak cukrowy, Unia Europejska
Abstrakt
Praca przedstawia skutki trzech lat reformy rynku cukru. W sześciu krajach zaprzestano produkcji cukru, a w wielu, w tym Polsce, znacznie ją ograniczono. Jednocześnie wyodrębniła się grupa krajów o większej produkcji niż przed reformą. Mimo że zmalały ceny detaliczne cukru, to nie spowodowało to obniżenia cen wyrobów zawierających cukier. Aby utrzymać się na rynku, zarówno cukrownie jak i rolnicy, muszą maksymalnie ograniczać koszty produkcji.

Article Details

Jak cytować
Artyszak, A. (2009). Następstwa trzech lat obowiązywania reformy rynku cukru w UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 8, 5–9. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.8.27
Bibliografia

Ceny w gospodarce narodowej w 2008 r. [2009]. GUS, Warszawa, 194 ss.

Rynek cukru. Wiadomości nr 21 z 29.05.2009. [2009]. FAPA/FAMMU. Warszawa, 3 ss.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. [2001]. Dz. U. L 178 z 30 czerwca 2001, s. 1.

Rozporządzenie Komisji(WE) nr 247/2007 z dnia 8 marca 2007 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 na rok gospodarczy 2007/2008, [2007]. Dz. U. L 69 z dnia 9 marca 2007 r., ss. 3-4.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 na rok gospodarczy 2008/2009. [2008]. Dz. U. L 149 z dnia 7 czerwca 2008 r., ss. 61-62.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru. [2009]. Dz. U. L 63 z 7 marca 2009, ss. 9–10).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.