Zmiany na rynku cukru w Polsce po integracji z UE

Main Article Content

Arkadiusz Artyszak


Słowa kluczowe : cukier, Unia Europejska
Abstrakt
Praca przedstawia wybrane efekty zmian na rynku cukru w Polsce po integracji z UE. Produkcja cukru w Polsce od roku 2003/4 do 2009/10 zmniejszyła się o 15,3%, a limity produkcyjne o 7,5%. Integracja Polski z UE i wprowadzenie reformy rynku cukru wymusiło czterokrotne ograniczenie liczby pracujących zakładów. Mimo to odznaczają się one zbyt małą wydajnością przerobu w stosunku do fabryk we Francji i w Niemczech. Reforma rynku cukru spowodowała niewielkie obniżenie cen cukru, ale nie spowodowała potanienia słodyczy. Zniesienie przez UE ceł na importowany cukier po roku 2014/2015 spowoduje, że jego produkcja z buraków cukrowych w Polsce stanie się nieopłacalna.

Article Details

Jak cytować
Artyszak, A. (2010). Zmiany na rynku cukru w Polsce po integracji z UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(1), 5–12. https://doi.org/10.22630/PRS.2010.10.1.1
Bibliografia

Ceny w gospodarce narodowej w 2008 r. GUS 2009. Warszawa.

Paulska A., Wyszyński W. [2010]: Plany rozwoju KSC S.A. na rynkach krajowym i światowym. Wieś Jutra 2 (139), ss. 1-2.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. [2001]. Dz. U. UE L 178.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1585/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006. [2006]. Dz. U. UE L 294.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 510/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 na rok gospodarczy 2008/2009. [2008]. Dz. U. UE L 149.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru. [2009]. Dz. U. UE L 63.

Sugar Statistics 2009. [2009]. Comité Européen des Fabricants de Sucre. Bruksela, ss. 27.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.