Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym

Main Article Content

Ludwik Wicki


Słowa kluczowe : konkurencja międzynarodowa, rynek nasion, udział w rynku, hodowla roślin
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie zmian znaczenia zagranicznych odmian roślin na polskim rynku nasiennym. Analizą objęto okres lat 1996-2008. Określono udział odmian zagranicznych w ogólnej liczbie odmian, a także udział tych odmian w powierzchni reprodukcji nasiennej. W analizowanym okresie udział odmian zagranicznych dynamicznie wzrastał z 5% w 1996 r. do 38% w 2008 r. Największe znaczenie miały one w takich gatunkach jak jęczmień ozimy i jary, pszenica ozima i ziemniaki, w których ich udział przekraczał 40%. Największy wzrost konkurencji odmian zagranicznych zaobserwowano po 2004 r., od kiedy możliwe stało się oferowanie w Polsce odmian nie wpisanych do polskiego rejestru odmian, ale wpisanych do Wspólnotowego Katalogu Odmian. Kreacje polskich hodowców zachowały dominującą rolę w takich gatunkach jak pszenżyto, żyto, owies i pszenica jara. Szybko postępujący i duży wzrost udziału odmian zagranicznych może doprowadzić do zapaści w polskiej hodowli, gdyż wielkość sprzedaży nasion jest podstawą do naliczania opłat finansujących prace w przedsiębiorstwach hodowlanych. Jednocześnie musi następować koncentracja hodowli pozwalająca na skonsolidowanie środków na hodowlę i marketing nasion.

Article Details

Jak cytować
Wicki, L. (2009). Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 7, 143–153. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.7.25
Bibliografia

Duczmal K. (2008). Jutro polskiego sektora nasiennego – przewidywane zmiany wraz z modelem naukowego wsparcia. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, (2), 27-37.

Duvick D.N. (2005). The Contribution of Breeding to Yield Advances in Maize (Zea Mays L.). Advances in Agronomy, 86, 83-145. https://doi.org/10.1016/S0065-2113(05)86002-X (Crossref)

Marciniak K. (2008). Polska hodowla roślin w roku 2008. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, (4), 14-16.

Runowski H. (1997): Postęp biologiczny w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Szymczyk R. (2004): Efektywność hodowli roślin i jej znaczenie dla produkcji roślinnej. Wiadomości Odmianoznawcze, (79).

Wicki, L. (2008)a. Finansowanie hodowli roślin w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 182–193. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.78 (Crossref)

Wicki L. (2008)b. Produkcyjne i ekonomiczne efekty stosowania kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji zbóż jarych i ziemniaków. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika rolnictwa, 95(2), 48-59.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.