Agriculture in Poland and Ukraine – Potential and Dynamics of Changes in Production

Main Article Content

Ludwik Wicki
Mykola Orlykovskyi
Lesia Zaburanna

Abstrakt
The article attempts to compare the importance of agriculture and the dynamics of its development in Ukraine and Poland. The most important constraints on the development of Ukrainian agriculture were identified, including the unregulated land market, lack of coherent support programs for agriculture and rural areas, poorly developed infrastructure of the agricultural environment and lack of capital for development. It was found that agriculture in Ukraine is characterized by a high growth rate of productivity and production. The observed output gap in relation to agriculture in Poland is about 10 years. The agricultural sector in Ukraine has about 10% share in generating GDP and as much as 40% share in exports. Such high importance can be maintained even in the conditions of economic development, as there are large reserves in the development of agribusiness. The most important development factors include the introduction of a coherent program for the development of the agribusiness sector, including production of goods with high added value and increasing the availability of capital for the development of agriculture. A great opportunity is the development of trade in the conditions of affiliation with the EU.

Article Details

Jak cytować
Wicki, L., Orlykovskyi, M., & Zaburanna, L. (2017). Agriculture in Poland and Ukraine – Potential and Dynamics of Changes in Production. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 326–338. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.108
Bibliografia

Adamenko, V., Oliynyk, O., Wasilewski, M. (2015). Financial System and Agricultural Growth: Evidence from Poland and Ukraine. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW Problems of World Agriculture, 15(4), 204-214.

Borisova, V. (2009). Dostęp do pożyczek spółdzielni rolniczych na Ukrainie. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 77, 41-52.

Bukin, E., Skrypnyk, A., Talavyria, M. (2015). Wzrost gospodarek wchodzących: w kierunku rynków rolnych i stosunków handlowych. Niestabilność światowego rynku pszenicy na rynkach wschodzących. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 1, 47-62.

Chemerys, V., Krupin, V. (2015). Economic zoning as the basis for development of infrastructural support for regional agricultural markets in Ukraine: theoretical approach. JARD, 4(38), 627-634. (Crossref)

Cherevko, G. (2012). Agricultural Holding as new organizational form of multiple issues manage in the agribusiness of Ukraine, Agrarian Economy, 5(1-2), 32.

Cherevko, G. (2015). Efektywność funkcjonowania gospodarki żywnościowej na Ukrainie. Roczniki Naukowe SERiA, 17(4), 70-74.

Cherevko, G. (2016). Rapeseed growing for energy purposes in Ukraine. Roczniki Naukowe SERiA, 18(3), 29 34.

Cherevko, G. (2017). Food safety in Ukraine and its factors. Roczniki Naukowe SERiA, 19(3), 29-33. (Crossref)

Dibrova, A., Chan-khi, O. (2013). Policy Analysis Matrix: An Analysis of the Effectiveness of State Agricultural Policy for the Dairy Sector in Ukraine. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW Problems of World Agriculture, 13(4), 18-24.

Dibrova, A., Dibrova, L. (2009). Domestic support for Ukrainian agriculture under the conditions of world financial crisis. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW Problems of World Agriculture, 6, 26 32.

Dibrova, A., Dibrova, L., Krylov, Y. (2011). Domestic Support of Livestock Production in Ukraine. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 11(1), 54-62.

Dibrova, A., Dibrova, L., Labenko, O. (2015). State Financial Support of Agriculture in Ukraine. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW Problems of World Agriculture, 15(4), 26-32.

Dibrova, A., Dibrova, L., Ryabchenko, O., Zhemoyda, O. (2014). Ukrainian Prospects in the Space of European Agro-food Trade Based on Quantitative Economic Analysis. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW Problems of World Agriculture, 14(4), 57-71.

Galchynska, J., Maciejczak, M., Orlykovskyi, M. (2015). Development of Bioenergy from Biomass in Ukraine. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW Problems of World Agriculture, 15(4), 56 61.

Gołębiewska, B. (2011). Significance of Connections with the Environment of Agricultural Farms in Poland for Their Production and Economic Situation. Economic Science for Rural Development, 24, 40-49.

Grużewska, A., Gugała, M., Yatsyshyn, A., Zarzeczna, K. (2017). Produkcja i jakość ziemniaka jadalnego w opinii konsumentów w Polsce i na Ukrainie. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 308 318. (Crossref)

Heyenko, M. (2010). Zagraniczne inwestowanie w rozwój przedsiębiorstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, 53-62.

Malik, M., Zaburanna, L. (2014). Mechanizm interwencji państwa na rzecz rozwoju sfery agrarnej gospodarki Ukrainy. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 1, 59-67.

Mazur, I., Pimenova, O. (2014) Priorytety wsparcia instytucjonalnego nowoczesnych form działalności w systemie agrarnym Ukrainy. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 1, 69-77.

Melnyk, K. (2013). The Peculiarities of Formation and Development of Agricultural Holdings in Ukraine. Scienti¬fic Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW Problems of World Agriculture, 13(4), 122 130.

Moroz, S. (2012) Structural Changes in Agriculture of Ukraine: Results and Perspectives. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW Problems of World Agriculture, 12(3), 81-92.

Nemchenko, H. (2013). Modern approaches to food security of Ukraine. Proceedings of Kirovograd National Technical University. Economics, 23, 401-406.

Nemchenko, V. (2013). Food security: macro and micro aspects. Economics of Food Industry, 2, 16-18.

Orlykovskyi, M. Wicki, L., Maciejczak, M., Galchynska, Y. (2016). Rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie – w kierunku systemu dyfuzji innowacji opartego o model poczwórnej helisy. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 164-176.

Orlykovskyi, M., Wicki, L. (2016). Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy. Wydawnictwo SGGW: Warszawa.

Vashchyk, M. (2012). Partnerstwo publiczno-prywatne jako czynnik zapewniający zrównoważony rozwój agrobiznesu na Ukrainie. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99(3), 93-99.

Wicka, A. (ed.) (2013). Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia. Wydawnictwo SGGW: Warszawa.

Wicka, A., Wicki, L. (2016). Bio-Economy Sector in Poland and Its Importance in the Economy. Economic Science for Rural Development, 41, 219-228.

Wicki, L. (2012). Convergence of Labour Productivity in Agriculture in the European Union. Economic Science for Rural Development, 27, 279–284.

Wicki, L. (2016). Zmiany produktywności czynników wytwórczych w polskim rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 116, 149-160. (Crossref)

Wicki, L., (2017). Food and Bioenergy – Evidence from Poland. Economic Science for Rural Development, 44, 299 305.

Wicki, L., Grontkowska, A. (2015). Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(3), 20-32.

Zabolotnyy, S. (2016). Principles of financial management in Ukrainian agribusiness companies. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 4, 63-75.

Zaika, S., Chibowski, P., Izdebski, W., Krygul, R., Makarchuk, O., Skudlarski, J., Zając, S. (2017). Przemiany w wyposażeniu technicznym gospodarstw rolnych na Ukrainie w latach 2000-2015. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 182-194. (Crossref)

Zaika, S., Maznev, G., Izdebski, W., Jakubowski, Z., Skudlarski, J., Zając, S. (2014). Stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce i na Ukrainie w aspekcie produkcji biopaliw transportowych. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 80-89.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.