Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa jako kombinacja efektywności nakładów ekonomicznych i środowiskowych

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Jakub Staniszewski


Słowa kluczowe : zrównoważona intensyfikacja, rolnictwo, ekoefektywność, DEA, Malmquist, TFP
Abstrakt
W artykule zaprezentowano alternatywną koncepcję pomiaru zrównoważonej intensyfikacji (SI), opartą o pomiar efektywności z wykorzystaniem metody DEA, indeksu TFP Malmquista oraz miar odległości euklidesowej i kątowej. Proponowany miernik pozwala określić dynamikę procesu zrównoważonej intensyfikacji, z uwzględnieniem pierwotnego poziomu efektywności nakładów ekonomicznych i ekoefektywności. Zastosowane rozwiązanie pozwala częściowo zniwelować problem ważenia poszczególnych wymiarów zrównoważonego rozwoju. Metodę zastosowano do pomiaru SI w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2013. Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie tego procesu w większości krajów oraz przeciętnie w całej UE. Szczególnie szybko postępował on wśród krajów Europy środkowo-wschodniej oraz wśród krajów skandynawskich. Zmiany niezgodne
z koncepcją zrównoważonej intensyfikacji postępowały natomiast w krajach Beneluksu oraz na Wyspach Brytyjskich, gdzie następowała poprawa produktywności środowiskowej, kosztem produktywności nakładów ekonomicznych.

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Staniszewski, J. (2018). Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa jako kombinacja efektywności nakładów ekonomicznych i środowiskowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 80–90. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.68
Bibliografia

Baráth, L., Fertő, I. (2017). Productivity and Convergence in European Agriculture. Journal of Agricultural Economics, 68(1), 228-248. (Crossref)

Buckwell, A., Uhre, A. N., Williams, A., Polakova, J., Blum, W., Schiefer, J., Lair, G. J, Heissenhuber, A., Schieβl, P., Krämer, C., Haber W. (2014). The sustainable intensification of European Agriculture. Brussels: RISE Foundation http://www.risefoundation.eu/images/files/2014/2014_20SI_RISE_FULL_EN.pdf.

Czyżewski, A. (2015). Odkrywanie ekonomii rolnej (Discovering agricultural economics). Wykład z okazji nadania godności Doktora Honoris Causa Szkoły Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie, 26 listopada 2015 r., Warszawa.

Czyżewski, A., Smędzik, K. (2010). Efektywność techniczna i środowiskowa gospodarstw rolnych w Polsce według ich typów i klas wielkości w latach 2006-2008 (Technical and environmental efficiency of farms in Poland in 2006-2008, according to their types and sizes). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 97(3), 61-71.

Czyżewski, A., Staniszewski J. (2018). Dylematy operacjonalizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju rolnictwa z wykorzystaniem pojęcia ekoefektywności (Dilemmas of the operationalisation of the sustainable agriculture development paradigm with eco-efficiency measures). Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 44 56. (Crossref)

Färe, R., Grosskopf, S., Norris, M., Zhang, Z. (1994). Productivity growth, technical progress and efficiency change in Industrialised Countries. The American Economic Review, 84(1), 66–83.

Floriańczyk, Z., Rembisz, W. (2012). Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010 (Profitability and Productivity of Polish Agriculture Versus Those of EU Agriculture in 2002-2010). Problemy Rolnictwa Światowego, 12(1), 53-62.

Gadanakis, Y., Bennett, R., Park, J., & Areal, F. J. (2015). Evaluating the Sustainable Intensification of arable farms. Journal of Environmental Management, 150, 288–298. (Crossref)

Klepacki, B., Gołasa, P., Wysokiński, M. (2016). Efektywność emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie Unii Europejskiej (Efficiency of Greenhouse Gas Emissions in European Union Agriculture). Wieś i Rolnictwo, 3(172), 129-144. (Crossref)

Kuosmanen, N. (2014). Estimating stocks and flows of nitrogen: Application of dynamic nutrient balance to European agriculture. Ecological Economics, 108, 68–78. (Crossref)

Lampkin, N. H., Pearce, B. D., Leake, A. R., Creissen, H., Gerrard, C. L., Girling, R., Lloyd, S., Padel, S., Smith, J., Smith, L.G., Vieweger, A., Wolfe, M.S. (2015). The Role of Agroecology in Sustainable Intensification. Pobrano z: http://www.snh.gov.uk/docs/A1652615.pdf

Staniszewski, J. (2017a). Koncepcja zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa w państwach Unii Europejskiej (The sustainable agriculture intensification concept in the European Union countries). Przegląd Zachodni, 2, 233-246.

Staniszewski, J. (2017b). Zrównoważona intensyfikacja rolnictwa – kierunki operacjonalizacji (Sustainabile Intensification of Agriculture - the Operationalisation Directions), Roczniki Naukowe SERiA, 19(2), 220-223.

Turčeková, N., Svetlanská, T., Kollár, B., Záhorský, T. (2015). Agri-Environmental Performance of EU Member states. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 7(4), 199-208. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>