Makroekonomiczne uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w Polsce i Unii Europejskiej

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Piotr Kułyk


Słowa kluczowe : polityka rolna, makroekonomiczne determinanty
Abstrakt
Omawiane są makroekonomiczne determinanty polityki rolnej w Polsce i jej ewolucja. Przytoczone jest także jej porównanie z analogiczną polityką Unii Europejskiej. Oceny dokonywane są przy użyciu wskaźników stosowanych przez OECD

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Kułyk, P. (2007). Makroekonomiczne uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w Polsce i Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2, 46–56. https://doi.org/10.22630/PRS.2007.2.18
Bibliografia

Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluations. [2006]. OECD, Paris.

Caves R., Frankel J., Jones R. [1998]: Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa.

Chinn M., Prasand E. [2000]: Medium-term Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries. National Bureau of Economic Research,. Working Paper.

Corden W. [1997]: Trade policy and economic welfare. Oxford.

Czyżewski A. Kułyk P. [2005]: System wsparcia rolnictwa w krajach OECD o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. [W:] Kapitał, informacja, jakość. J. Stankiewicz (red.). Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Czyżewski A., Kułyk P. [2004]: Wzrost gospodarczy jako czynnik przekształceń w gospodarce żywnościowej w Polsce okresu transformacji. Roczniki Naukowe SERiA t. 3.

Czyżewski A., Matuszczak-Henisz A. [2004]: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Poznań.

Czyżewski A., Poczta A., Wawrzyniak Ł. [2006]: Interesy polskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. Ekonomista 3.

Czyżewski A., Sapa A. [2003]: Mechanizmy wymiany rolno-żywnościowej Polski z krajami UE. Poznań.

Dańska B. [2000]: Przestrzenno-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych. Absolwent, Łódź .

Debelle G., Faruqee H. [1996]: What Determines the Current Account? A Cross-Sectional and Panel Approach, International Monetary Found. Working Paper, nr 58.

Gotz-Kozierkiewicz D. [1995]: Deficyt rachunków obrotów bieżących w gospodarce transformowanej – obiektywne przesłanki a polityka makroekonomiczna. Ekonomista 35.

Grossman G. M., Helpman E. [1990]: Comparative Advantage and Long-Run Growth. American Economic Review t.. 80, nr 1.

Krugman P. R., Obstfeld M. [1997]: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i polityka. PWE, Warszawa.

Misala J. [2005]: Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

OECD Economic Outlook 76 database. [2007]. www.stats.oecd.org/wbes/,

Woś A., Zegar St. [2002]: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>