Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym rolnictwa w krajach Mercosur w długim okresie (1995-2011)

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Piotr Kułyk


Słowa kluczowe : polityka rolna, polityka gospodarcza, integracja, makroekonomiczne uwarunkowania, ugrupowania integracyjne, dostosowania rynkowe, Mercosur
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w polityce gospodarczej i uwarunkowaniach makroekonomicznych państw poddanych procesowi integracji gospodarczej. Ocena została przeprowadzona w odniesieniu do regionalnego ugrupowania Mercosur i obejmowała 17. lat (1995-2011). Wskazano na istniejące różnice między krajami ugrupowania a także pokazano, iż mamy do czynienia ze zbieżnością dotyczącą warunków makroekonomicznych, co pozwoliło uzyskać podobne efekty w rolnictwie aczkolwiek w różnej skali. Warunki makroekonomiczne powodowały asymetryczność dostosowań rolnictwa w badanych krajach.

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Kułyk, P. (2013). Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym rolnictwa w krajach Mercosur w długim okresie (1995-2011). Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 55–64. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.37
Bibliografia

Białowąs T. (2006): Rozwój handlu międzynarodowego po II wojnie światowej, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2006.

Bowen H.P., Munandar H., Viaene J.-M. (2010): How integrated is the world economy?, Review World Economics, no. 146, s. 389–414. (Crossref)

Cheng, I.H., Tsai, Y.Y., (2008): Estimating the staged effects of regional economic integration on trade volumes, Applied Economics, vol. 40, s. 383–393. (Crossref)

Corbo V. (2002): Reformy gospodarcze w Ameryce Łacińskiej, Zeszyty PBR-CASE, nr 59a, Warszawa 2002.

Frankel, J.A. (1997): Regional Trading Blocs in the World Economic System, Institute for International Economics, Washington.

Kandogan, Y. (2008): Consistent Estimates of Regional Blocs’ Trade Effects, Review of International Economics, vol. 16, iss. 2, s. 301-314. (Crossref)

Krueger, A.O. (2000): Trade Creation and Trade Diversion under NAFTA. NBER Working Paper, no. 7429, National Bureau of Economic Research, Cambridge. (Crossref)

Park D., Estrada M.A.R., (2010): A New Multi-Dimensional Framework for Analysing Regional Integration: Regional Integration Evaluation Methodology, Malaysian Journal of Economic Studies, vol. 47, no. 2, s. 107-121.

Saitone, T.L., Sexton, R.J. (2007): Alpaca Lies? Speculative Bubbles in Agriculture: Why They Happen and How to Recognize Them, Review of Agricultural Economics, vol. 29, no. 2, s. 286-305. (Crossref)

Schiff, M. Valdes, A., (1992): The Political Economy of Agricultural Pricing Policy, Volume 4: A Synthesis of the Economics in Developing Countries, Johns Hopkins University Press for the World Bank, Baltimore.

Soloaga, I., Winters A.L. (1999): How Has Regionalism in the 1990s Affected Trade?, World Bank Policy Research Working Paper, no. 2156, Washington. (Crossref)

The World Factbook (2012), CIA, dostęp 15.03.2013.

www.stats.oecd.org/wbes/

www.fao.org/database

www.wordbank.org

www.imf.org

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>