Wpływ akcesji Polski do UE na jakość handlową wybranych grup artykułów żywnościowych

Main Article Content

Piotr Cymanow


Słowa kluczowe : rynek żywnościowy, jakość handlowa, produkty spożywcze
Abstrakt
W artykule przedstawiono wnioski dotyczące wpływu przystąpienia Polski do struktur europejskich w odniesieniu do jakości wybranych grup produktów spożywczych. W analizie wykorzystano wyniki kontroli dokonanych przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie w okresie poakcesyjnym. Szczegółowej ocenie poddano takie grupy produktów jak miód pszczeli, jaja konsumpcyjne, ryby i ich przetwory, wyroby mleczne i mięso czerwone wraz z jego przetworami.

Article Details

Jak cytować
Cymanow, P. (2009). Wpływ akcesji Polski do UE na jakość handlową wybranych grup artykułów żywnościowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 27–34. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.50
Bibliografia

Hamrol A., Mantura W. [2002]: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.

Henrykowski W. [2004] Stałe doskonalenie warunkiem sukcesu. ABC Jakości 4.

Informacja z przeprowadzonych przez WIJHARS w Krakowie kontroli planowych w zakresie jakości handlowej miodu z dnia 9 czerwca 2005 r. [2005]. WIJHARS, maszynopis powielany (znak: WI.12-KO-403-16/05). Kraków.

Informacja z przeprowadzonych przez WIJHARS w Krakowie kontroli planowych w zakresie jakości handlowej jaj spożywczych z dnia 6 lipca 2005 r. [2005]. WIJHARS, maszynopis powielany (znak WI-12.KO-403-21/05), Kraków.

Informacja z przeprowadzonych przez WIJHARS w Krakowie kontroli planowych w zakresie jakości handlowej ryb i przetworów rybnych z dnia 20 stycznia 2006 r. [2006]. WIJHARS, maszynopis powielany (znak: WI.112-KO-403-7/06), Kraków.

Informacja z przeprowadzonych przez WIJHARS w Krakowie kontroli w zakresie jakości handlowej mleka surowego i produktów mlecznych z dnia 9 listopada 2004 r. [2004]. WIJHARS, maszynopis powielany (znak: WI-6.KO-070-29/04), Kraków.

Informacja z przeprowadzonych przez WIJHARS w Krakowie kontroli w zakresie jakości handlowej mięsa czerwonego i jego przetworów z dnia 6 lipca 2004 r. [2004]. WIJHARS, maszynopis powielany (znak: WI-6.KO-070-18/04), Kraków.

Kijowski J., Sikora. T. [2003]: Zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności., Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa.

Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M.F. [2005]: Zarządzanie jakością żywności – ujęcie technologiczno-¬menedżerskie. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. [2003]. Dz. U. nr 181, poz. 1773.

Ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. [2000]. Dz. U. 2005 r. nr 187, poz. 1577 (z późniejszymi zmianami).

Wawak S. [2002]: Zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Wydanie 11, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.