Pierwsze efekty reformy rynku cukru w UE i w Polsce

Main Article Content

Arkadiusz Artyszak


Słowa kluczowe : burak cukrowy, reforma rynku cukru, Unia Europejska
Abstrakt
W pracy przedstawiono stan wdrażania reformy rynku cukru w UE i w Polsce. Oczekiwaneefekty w postaci ograniczenia produkcji cukru są niewystarczające. Dlatego planuje się zwiększyćwysokość rekompensat za zaniechanie uprawy buraków cukrowych dla plantatorów.

Article Details

Jak cytować
Artyszak, A. (2007). Pierwsze efekty reformy rynku cukru w UE i w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2, 167–172. https://doi.org/10.22630/PRS.2007.2.31
Bibliografia

Klimczuk B. [2007]: Skutki reformy rynku cukru w Europie. [W:] Alternatywne wykorzystanie buraka cukrowego w świetle reformy rynku cukru. A. Artyszak i Z. Wyszyński (red.). Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.

Nowakowski M. [2007]: Przebieg reformy rynku cukru w UE. [W:] Konferencja naukowo-techniczna STC „Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej”. Zakopane 21–22.05.2007.

Podlaski S. [2007a]: Paliwo z buraków. Farmer 5, ss. 30–32.

Podlaski S. [2007b]: Burak cukrowy jako surowiec do produkcji biopaliw. [W:] Konferencja pokampanijna STC Warszawa 22–23.02.2007.

Polski Cukier. [2007]. http://www.polski-cukier.pl/index.php?strona=148&wiecej=888

Portal Unii Europejskiej. [2007]. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=

Rzeczpospolita 15 maja 2007. [2007]. B 2.

Słodzik nie taki słodki. [2007]. Rzeczpospolita 24 maja 2007, B 8.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.