Rynek cukru w UE po drugim roku reformy

Main Article Content

Arkadiusz Artyszak


Słowa kluczowe : reforma rynku cukru, burak cukrowy, Unia Europejska
Abstrakt
Praca przedstawia sytuację na rynku cukru w UE po drugim roku reformy. Głowny cel reformy, czyli zmniejszenie produkcji cukru o 1/3, został praktycznie osiągnięty. W wypadku Polski oznacza to, że z eksportera nasz kraj zmieni się w importera netto cukru.

Article Details

Jak cytować
Artyszak, A. (2008). Rynek cukru w UE po drugim roku reformy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 4, 30–35. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.4.14
Bibliografia

Eurostat. Tryb dostępu:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal_schema=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=Yearlies_new_agriculture&root=Yearlies_new_agriculture/E/E1/E12/tag00106. Data odczytu: lipiec 2008.

Izdebski Z. [2008]: Informacja z Südzucker Polska. Materiały konferencji surowcowej „Postęp w uprawie i w gospodarce surowcowej”. Zakopane, 26–27 maja 2008 r., ss. 22.

Kazimierczak M. [2008]: Rynek cukru w Polsce i w Unii Europejskiej. Stan aktualny. Materiały konferencji surowcowej „Postęp w uprawie i w gospodarce surowcowej”. Zakopane, 26–27 maja 2008 r., ss. 31.

Klimczuk B. [2005]: Strategie korporacyjne koncernów cukrowniczych a reforma rynku cukru w Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne „Reforma cukru w UE. Perspektywy dla Polski”, Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 65–78.

Ledóchowski P. [2008]: Kontraktacja, siewy, ocena wschodów i stanu plantacji w cukrowniach Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Materiały konferencji surowcowej „Postęp w uprawie i w gospodarce surowcowej”. Zakopane, 26–27 maja 2008 r., ss. 17.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. Dz. U. W. E. L 178 z 30 czerwca 2001, s. 1.

Rynek cukru 04.04.2008: 1. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA).

Rynek cukru 18.04.2008: 1. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA).

Rynek cukru 09.05.2008: 2. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA).

Rynek cukru 16.05.2008: 2. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA).

Rynek cukru 11.07.2008: 1. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA).

Sachs F. [2008]: Stan plantacji BSO Polska 2008. Materiały konferencji surowcowej „Postęp w uprawie i w gospodarce surowcowej”. Zakopane, 26–27 maja 2008 r., ss. 4.

Witzke von H. [2008]: Informacja ustna. Bratysława, 29 maja 2008.

Witzke von H., Noleppa S., Schwarz G. [2008]: Global agricultural market trends and their impacts on EU agriculture. Materiały konferencyjne. Bratysława, 29 maja 2008: ss. 40.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.