Czynnik kapitału jako endogeniczne źródło wzrostu w rolnictwie

Main Article Content

Włodzimierz Rembisz
Adam Waszkowski


Słowa kluczowe : czynnik kapitału, źródła wzrostu w rolnictwie, funkcja produkcji
Abstrakt
W konwencji analiz wzrostu gospodarczego i w nawiązaniu do koncepcji funkcji produkcji wyprowadzono autorskie analityczne ujęcie wzrostu w rolnictwie. Na tej podstawie, wyodrębniając endogeniczne i egzogeniczne źródła wzrostu, określono najpierw analitycznie a następnie empirycznie rolę czynnika kapitału jako endogenicznego źródła wzrostu w rolnictwie. Weryfikacji empirycznej dokonano dla rolnictwa Polski, Niemiec, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii wykorzystując dane z bazy Eurostatu.

Article Details

Jak cytować
Rembisz, W., & Waszkowski, A. (2017). Czynnik kapitału jako endogeniczne źródło wzrostu w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 211–223. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.40
Bibliografia

Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz, W. (2016). Techniki wytwarzania jako endogenne uwarunkowanie produkcji i jej zmian w rolnictwie krajów UE. Monografie Programu Wieloletniego. IERiGŻ–PiB nr 32.

Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz, W. (2015). Wprowadzenie do analizy inwestycji, produktywności, efektywności i zmian technicznych w rolnictwie. Monografie Programu Wieloletniego. IERiGŻ–PiB nr 8.

Florianczyk, Z., Rembisz, W. (2012). Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 12(1), 53-62.

Fuglie, K.O., Wang, S.L., Ball, V.E. (2012). Productivity Growth in Agriculture: An International Perspective, CABI. (Crossref)

Kleinhanss, W. (2014). Analiza konkurencyjności głównych typów gospodarstw rolnych w Niemczech. W: A. Kowalski, M. Wigier, B. Wieliczko (red.) WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego. IERiGŻ–PiB nr 14.

Niezgoda, D. (1982). Substytucja pracy żywej przez środki techniczne w gospodarstwach indywidualnych. Wieś i Rolnictwo, 4 (37).

Rembisz, W. (1982). Badanie efektywności intensyfikacji rolnictwa, Wieś i Rolnictwo, 4 (37).

Rembisz, W. (2008). Mikro i makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno – spożywczym. Vizja Press & IT.

Rembisz, W., Bezat-Jarzębowska, A. (2013). Ekonomiczny mechanizm kształtowania dochodów producentów rolnych. IERiGŻ–PiB.

Rembisz, W., Floriańczyk, Z. (2014). Modele wzrostu gospodarczego w rolnictwie. IERiGŻ–PiB.

Rembisz, W., Sielska, A. (2012). Mikroekonomiczna funkcja produkcji – właściwości analityczne wybranych jej postaci. Vizja Press & IT.

Rembisz,W., Sielska, A. (2015). Mikroekonomia współczesna. Vizja Press & IT

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora