Występowanie efektu Kinga na wybranych rynkach rolnych w Polsce

Main Article Content

Marcin Krawczak
Włodzimierz Rembisz


Słowa kluczowe : efekt Kinga, przychód, produkcja, podaż, cena
Abstrakt
Efekt Kinga znany jest w literaturze naukowej już od początków XVIII wieku lecz do tej pory został on zbadany jedynie przez kilku ekonomistów. Ogólne omówienie zagadnienia w niniejszym artykule może być zalążkiem znacznie szerszych i bardziej szczegółowych badań zarówno ze strony teoretycznej jak i praktycznej. Wpierw przedstawiono przyjęte założenia oraz omówiono wcześniejsze prace dotyczące efektu Kinga by na koniec zweryfikować czy na sześciu rynkach w Polsce występuje efektu Kinga. Wykorzystane dane zostały pobrane z bazy danych GUS, które ewentualnie zostały uzupełnione danymi z Eurostatu.

Article Details

Jak cytować
Krawczak, M., & Rembisz, W. (2017). Występowanie efektu Kinga na wybranych rynkach rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 217–225. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.68
Bibliografia

Czyżewski, B., Majchrzak, A. (2015). Związek dochodów, cen i produktywności w rolnictwie w Polsce - ujęcie makroekonomiczne. Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17(2), 26-31.

Endres, A.M. (1987). The King-Davenant ‘Law’ in Classical Economics, History of Political Economy. (Crossref)

Finklestein, A.L. (1949). Harmony and Balance: An Intellectual History of Seventeenth-Century English Economic Thoughts, The University of Michigan Press.

Henderson, J.P. (1996). Early Matemathical Economics: William Whewell and the British Case, Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Rembisz, W. (2013). Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Vizja Press & IT, Warszawa.

Segura, J., Rodriguez, C. (2004). An Eponymous Dictionary of Economics, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts. (Crossref)

Smith, V.E. (1951). The classicists’ use of ‘demand. Journal of Political Economy, 59(3), 242-257. (Crossref)

Stewart, D. (1854). The collected works of Dugald Stewart. vols. 3, 8, 9, Edynburg.

Stigler, S.M. (1999). Statistics on the Table: The History of Statistical Concepts and Methods, Harvard University Press, Londyn, 80-86.

Stone, R. (1997). Some British Empricist in the Social Sciences 1650-1900, Cambridge University Press.

Whewell, W. (1830). Mathematical exposition of some doctrines of political economy, Nowy York.

Wicksteed, P.H. (1889). Theory of Political Economy, Oxford University Press, Oxford, 293-314. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty