Zmiany na rynku nawozów mineralnych w Chinach i Indiach

Main Article Content

Arkadiusz Zalewski


Słowa kluczowe : nawozy mineralne, rynek, produkcja, handel zagraniczny, zużycie, Chiny, Indie.
Abstrakt
W Chinach i Indiach wzrost zapotrzebowania na surowce rolne w ostatniej dekadzie spowodował istotne zwiększenie popytu na nawozy mineralne. W artykule przeanalizowano zmiany, jakie zaszły na rynku nawozów mineralnych w tych krajach. Opisano zmiany produkcji, handlu zagranicznego oraz zużycia nawozów mineralnych. Określono udział tych krajów w rynku światowym. Wykorzystano dane International Fertilizer Industry Association (IFA) oraz United States Geological Service (USGS), które posłużyły do obliczenia podstawowych wskaźników bilansu rynkowego. Przeprowadzone badania wykazały, że w Chinach rosnący popyt na nawozy mineralne spowodował wzrost produkcji do poziomu, który pozwolił na całkowitą rezygnację z importu i przeznaczanie nadwyżek podaży na eksport. W Indiach, przy podobnej dynamice wzrostu popytu na nawozy mineralne, produkcja wzrosła nieznacznie, a import musiał być zwiększony kilkukrotnie. Doprowadziło to do istotnego zwiększenia presji na światową podaż nawozów mineralnych i przyczyniło się do drastycznych podwyżek cen w latach 2007-2008.

Article Details

Jak cytować
Zalewski, A. (2013). Zmiany na rynku nawozów mineralnych w Chinach i Indiach. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 174–182. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.18
Bibliografia

Globalne ocieplenie i kryzys żywnościowy. [2008]. W. Wilk (red.). Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Warszawa.

Kwasek M. [2009]: Tendencje w spożyciu żywności w krajach rozwijających się na tle rozwoju społeczno-gospodarczego. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Mierzwa M. [2007]: Chiny i Indie w procesie globalizacji. Potencjalne konsekwencja dla Polski. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Misala J. [2000]: Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany. [W:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji. SGH, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. [2011]. GUS, Warszawa.

Statistics. International Fertilizer Industry Association (IFA). [2012]. [Tryb dostępu:] http://www.fertilizer.org/ifa/HomePage/STATISTICS. [Data odczytu: 26.09.2012]

United States Geological Survey. (USGS). Mineral Commodity Summaries. [2012]. [Tryb dostępu:] http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/. [Data odczytu: 26.09.2012].

Zalewski A. [2011]: Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.