Polityka rolna Chin po 1978 roku

Main Article Content

Barbara Wieliczko


Słowa kluczowe : Chiny, polityka rolna
Abstrakt
Zmiany w polityce rolnej Chin, które wprowadzono od czasu tzw. wielkiego otwarcia Chin zapoczątkowanego w 1978 r. diametralnie zmieniły uwarunkowania prowadzenia działalności rolniczej. Przekazanie ziemi w indywidualną dzierżawę było pierwszym etapem przemian. Później zlikwidowano opodatkowanie rolnictwa oraz wprowadzono szereg subsydiów. Jednocześnie uzyskanie przez Chiny członkostwa w WTO zwiększyło konkurencję na chińskim rynku i stale wymusza podnoszenie jakości i produktywności krajowego rolnictwa. Mimo blisko 40 lat reform chińskie rolnictwo nadal boryka się z problemem rozdrobnienia i niskiej produktywności. Dalsze zmiany w sektorze będą dodatkowo utrudnione przez problemy wynikające ze zmian klimatycznych i ograniczonej dostępności zasobów naturalnych. W artykule przestawiono najważniejsze zmiany w polityce Chin w latach 1978-2013 oraz wskazano na niezbędne dalsze kroki w reformowaniu chińskiego rolnictwa mające na celu zwiększenie jego długookresowej konkurencyjności.

Article Details

Jak cytować
Wieliczko, B. (2015). Polityka rolna Chin po 1978 roku. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 144–153. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.1.15
Bibliografia

Regimes Influence Consumption in China and India. Journal of International Commerce and Economics. Published electronically May 2013. [Tryb dostępu:] www.usitc.gov/journals. [Data odczytu: wrzesień 2014].

Carter C.A., Chen J., Chu B. [2003]: Agricultural productivity growth in China: farm level versus aggregate measurement. China Economic Review nr 14, ss. 53-71.

Chen J., Yang Sh. [2014]: Rural Social Security System of China: Problems and Solutions. Studies in Sociology of Science nr 5, ss. 32-37.

Chen P.-Ch., Yu M.-M., Chang Ch.-Ch., Hsu S.-H. [2008]: Total factor productivity growth in China's agricultural sector. China Economic Review nr 19, ss. 580-593.

Chi F. [2010]: Second Round of Reform. Road toward Prosperity in China in the Next 30 Years. China Economic Publishing House, Pekin.

Deng H., Huang J., Xu Zh., Rozelle S. [2010]: Policy support and emerging farmer professional cooperatives in rural China. China Economic Review nr 21, ss. 495-507.

Gale F. [2013]: Growth and Evolution in China’s Agricultural Support Policies. Economic Research Report nr 153, United States Department of Agriculture, Economic Research Service.

Gao Y., Su B., Gao F. [2012]: New Rural Pension System of China: Is it Possible? An Exploratory Study of Feidong County, Anhui Province. Journal of Cambridge Studies nr 7, ss. 122-132.

Gao Y., Zheng J., Bu M. [2014]: Rural-urban income gap and agricultural growth in China An empirical study on the provincial panel data, 1978-2010. China Agricultural Economic Review nr 6.1, ss. 92-107.

Huang J., Wang X., Rozelle S. [2013]: The subsidization of farming households in China’s agriculture. Food Policy nr 41, ss. 124-132.

IndexMundi [2014]: China GDP - composition by sector. [Tryb dostępu:] www.indexmundi.com. [Data odczytu: wrzesień 2014].

Jiang L., Deng X., Seto K. [2013]: The impact of urban expansion on agricultural land use intensity in China. Land Use Policy nr 35, ss. 33-39.

Kwan F., Wu Y., Zhuo S. [2013]: Re‐examination of the surplus agricultural labour in China. China Agricultural Economic Review nr 5.2, pp.197-212.

Lu J., Hu A., Yan Y. [2012]: Nonlinear investigations of China's agricultural transformation based on the structural break regime switching model. China Agricultural Economic Review nr 4.1, ss. 52-68.

National Bureau of Statistics of China [2014]: China Statistical Yearbook [Tryb dostępu:] http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm [Data odczytu: luty 2015].

Ni H. [2013]: Agricultural Support and Sustainable Development in China. International Centre for Trade and Sustainable Development. Issue Paper 47.

OECD [2005]: Review of Agricultural Policies – China. OECD Publishing, Paris.

OECD [2014]: Producer and Consumer Support Estimates database. [Tryb dostępu:] www.oecd.org. [Data odczytu: wrzesień 2014].

Xiang Ch., Jia X., Huang J. [2014]: Microfinance through non-governmental organizations and its effects on formal and informal credit. Evidence from rural China. China Agricultural Economic Review nr 6.2, ss. 182-197.

Xu Sh., Zhang Y., Diao X., Chen K.Z. [2011]: Impacts of agricultural public spending on Chinese food economy: A general equilibrium approach. China Agricultural Economic Review nr 3/4, ss. 518 – 534.

Wang D. [2005]: China’s Urban and Rural Old Age Security System: Challenges and Options. Chinese Academy of Social Sciences, Working Paper Series no. 53.

World Bank [2014]: World Bank Data. [Tryb dostępu:] data.worldbank.org. [Data odczytu: wrzesień 2014].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty