Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem miodów regionalnych

Main Article Content

Agnieszka Borowska


Słowa kluczowe : pszczelarstwo, miód, obszary wiejskie.
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia podstawowych informacji na temat stanu i perspektyw rozwoju pszczelarstwa na obszarach wiejskich w Polsce, z uwzględnieniem specyfiki i problematyki miodów regionalnych. Ponadto omawia dotychczasowe korzyści, jak i potencjalne zagrożenia wynikające z początkowej fazy tworzenia się niszowego rynku tejże żywności w kraju.

Article Details

Jak cytować
Borowska, A. (2011). Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem miodów regionalnych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(4), 37–47. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.4.59
Bibliografia

Analiza sektora pszczelarskiego w Polsce dla opracowania Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w latach 2010-13. [2009]. Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. S. Pieniążka w Skierniewicach, Oddział Pszczelarstwa w Puławach.

Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe. [2008]. European Food Safety Authority, The Efsa Journal nr 154, ss. 1-28.

Borowska A. [2010]: Uwarunkowania ekonomiczne i pozaekonomiczne produkcji żywności wysokiej jakości w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.

Cichoń J., Wilde J. [1996]: Competitiveness of the Polish beekeeping industry in the European market. Pszczeln. Zeszyty Naukowe nr 40 (2), ss. 7-15.

Gałuszka H. [1998]: Miód pszczeli: powstanie - wartość odżywcza - zastosowanie. Wyd. Sądecki Bartnik, Nowy Sącz, ss. 8-26.

Gerula D., Węgrzynowicz P., Semkiw P. [2007]: Analiza sektora pszczelarskiego dla opracowania 3-letniego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w latach 2007-2013. Oddział Pszczelarstwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach, Puławy.

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich. [2008]. [Tryb dostępu:] http://pszczelipark.pl. [Data odczytu: wrzesień 2011].,

Mruk H. [1987]: Rynek miodu w Polsce. Monografie i Syntezy. Instytut Rynku Wewnętrznego i Usług, Warszawa.

Pszczelnictwo. [1998]. Prabucki J. (red.). Wydawnictwo Promocyjne ”Albatros”, Szczecin.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010. [2010]. GUS, Warszawa.

Semkiw P. [2007]: Pszczelarstwo w Unii Europejskiej. Pszczelarstwo nr 8, s. 10.

Semkiw P., Gerula D., Węgrzynowicz P. [2007]: Pszczelarstwo w Polsce (część I). Pszczelarstwo nr 9, s. 12.

Semkiw P., Ochał J. [2010]: Sektor pszczelarski w Polsce – dane aktualne (część I). Pszczelarstwo nr 5, ss. 12-13.

Wilde J. [1995]: Czy istnieją warunki pszczelarstwa zawodowego w Polsce? Pszczelarstwo 46(7), ss. 5-6

Wojtacki M. [1982]: Produkty pszczele i przetwory miodowe. PWRiL, Warszawa, ss. 91.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.