Stan i perspektywy rozwoju działań przedsiębiorczych na obszarach wiejskich w zakresie żywności niekonwencjonalnej

Main Article Content

Agnieszka Borowska


Słowa kluczowe : przedsiębiorczość, produkty tradycyjne, regionalne, obszary wiejskie.
Abstrakt
Artykuł jest próbą przedstawienia podstawowych informacji na temat stanu i perspektyw rozwoju działań przedsiębiorczych na obszarach wiejskich w zakresie żywności niekonwencjonalnej, tradycyjnej i regionalnej w Polsce. Ponadto jest próbą omówienia dotychczasowych korzyści, jak i potencjalnych zagrożeń wynikających z początkowej fazy tworzenia się niszowego rynku tejże żywności.

Article Details

Jak cytować
Borowska, A. (2010). Stan i perspektywy rozwoju działań przedsiębiorczych na obszarach wiejskich w zakresie żywności niekonwencjonalnej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(1), 25–32. https://doi.org/10.22630/PRS.2010.10.1.3
Bibliografia

Fragata A., Leităo M.M. [2002]: Development of Origin Labelled Products: Humanity, Innovation and Sustainability. OLP sector in Portugal. INIA-EAN_DEEESA, Oeiras, Project DOLPHINS, Contract QLK5-2000-00593 Portugal.

Borowska A. [2007]: Charakterystyka konsumentów żywności tradycyjnej/regionalnej w Polsce. Projekt grantu Agro-Smak 2 Fundacji „Fundusz Współpracy”. Maszynopis powielony.

Belletti G., Marescotti A., Scaramuzzi S. [2001]: Development of Origin Labelled Products: Humanity, Innovation and Sustainability. OLP sector in Italy. Università di Firenze, Dipartimento di Scienze Economiche, Firenze. Project DOLPHINS, Contract QLK5-2000-00593 Italia.

Hybel J. [2003]: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską. Wyd. SGGW, Warszawa.

Kłodziński M. [1999]: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.

Lassaut B. [2001]: OLP sector in France. Development of Origin Labelled Products: Humanity, Innovation and Sustainability. INRA-UREQUA, Le Mans, France, November. I Project DOLPHINS, Contract QLK5-2000-00593 France.

Sawicka J. [2000]: Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa. Wyd. SGGW, Warszawa.

Wiatrak A.P. [2003]: Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. [W:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Jaremczuk K. (red.). Tarnobrzeg, ss. 36.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.