Światowy rynek wyrobów tytoniowych w latach 1990-2006

Main Article Content

Agnieszka Borowska


Słowa kluczowe : tytoń, produkcja, konsumpcja, papierosy
Abstrakt
Produkcja tytoniu na świecie ma miejsce w ponad 100 krajach. Głównymi producentami surowca nieprzetworzonego są Chiny, Indie, Brazylia, USA, Turcja, Malawi oraz Zimbabwe. Łącznie wszystkie te kraje wytwarzają ponad 80% globalnej produkcji liści tytoniu, zaś same Chiny 35%. Według ekspertów FAO światowa produkcja tytoniu w 2010 r. przeznaczona na wyrób artykułów tytoniowych wyniesie ponad 7,1 mln ton. Niewątpliwie ten stan rzeczy jest podyktowany zmianami ekonomicznymi czy demograficznymi na świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, będących głównymi plantatorami surowca i konsumentami, przede wszystkim papierosów

Article Details

Jak cytować
Borowska, A. (2008). Światowy rynek wyrobów tytoniowych w latach 1990-2006. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 4, 53–64. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.4.17
Bibliografia

Brzozowski J. [2002]: Światowy rynek wyrobów tytoniowych. Boss Gospodarka nr 14(429), s. 25.

Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. [2007]. J. Czapiński, T. Panek (red.). Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.

Krzyżanowska A., Głogowski C. [2004]: Nikotynizm na świecie, Następstwa ekonomiczne. Menedżer Zdrowia nr 2, ss. 98.

Legalna sprzedaż papierosów w Polsce w latach 1999-2005 [2005]. Agro Trendy, dodatek nr 27.

Niewada M., Filipiak K.J. [2000]: Analiza kosztów choroby. Ekonomiczne następstwa nikotynizmu. Ile można zyskać na efektywnej walca z nałogiem palenia? Część 5. Polski przegląd kardiologiczny nr 2, ss. 367-371.

Okrzesik J. [2004]: Przemysł tytoniowy – niezbyt różowa przyszłość. Boss Rolnictwo nr 23.

Papuga J. [2002]: Branża tytoniowa. Rolnictwo nr 11.

Pocket World in Figures. [2008]. Tryb dostępu: www.economist.com/markets. Data odczytu: 03.07.2008.

Pogłud W. [1984]: Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa wyrobów tytoniowych. PTE, Warszawa, ss. 34.

Projections of tobacco production, consumption and trade to the year 2010. [2001]. FAO, Rzym.

Przeciwko epidemii. Działania rządów a ekonomika ograniczenia konsumpcji tytoniu. [1999]. Bank Światowy, Waszyngton, Wydanie I, ss. 15.

Rejewski M. [1992]: Rośliny przyprawowe i używki roślinne. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1995 [1995]. GUS, Warszawa [i lata następne].

Ustawa z dn. 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami użytkowania tytoniu i wyrobów tytoniowych, [1995]. Dz. U. nr 10, poz. 55.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty