Przemiany na rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2007

Main Article Content

Agnieszka Borowska


Słowa kluczowe : napoje alkoholowe, piwo, wino, wódka, produkcja, konsumpcja
Abstrakt
W Polsce jednymi z ważniejszych branż są te związane z przemysłem alkoholowym. Piwo oraz wódka zajmują główne miejsce zarówno w produkcji jak i konsumpcji, stanowiąc zwłaszcza w tej pierwszej łącznie około 90% wartości sprzedaży w rynku. Analiza zmian po stronie podażowej i popytowej wykazała w badanym okresie nie jednokierunkowe przemiany. Niewątpliwie wzrasta znaczenie i pozycja piwa a spada alkoholi mocnych, wysokoprocentowych, w konsumpcji Polaków.

Article Details

Jak cytować
Borowska, A. (2009). Przemiany na rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2007. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 15–26. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.49
Bibliografia

Drożdż J., Staszczak A., Urban R. [2006]: Raport o stanie i perspektywach rozwoju sektora napojów alkoholowych w Polsce. [W:] Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-żywnościowego. Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Foks J. [2000]: Nikoś, Pershing, Dziad…ABC przestępczości zorganizowanej w Polsce. Samuelson&Nordhaus, Warszawa.

Komuda Ł. [2006]: Podatki w dół, procenty w górę. AgroTrendy 29 (1/2006) z dnia 7.01. 2006 r.

Kupczyk A., Dróżdż B., Garlicki J. [2003]: Czarny rynek alkoholu mocnego w Polsce. Marketing i rynek 11.

Miśkiewicz M. [2007]: Whisky coraz mocniejsza. [Tryb dostępu:] www.money.pl z dnia 08.10.2007. [Data odczytu: sierpień 2009].

Okrzesik J. [2003]: Branża browarnicza. Boss gospodarka 7 (464), lipiec.

Okrzesik J. [2006]: Toast polskim winem? AgroTrendy 26/2006 (54) z 16 grudnia 2006 r.

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych 1990 ... 2008. [1990 – 2008 passim]. GUS, Warszawa.

Prusek T. [2008]: Rynek alkoholi. Hurt&Deta, grudzień.

Prusek T., Cegieła J. [2004]: Raport branżowy-piwo. Gazeta Wyborcza z dnia 10.02.2004 r.

Rocznik Statystyczny 1990 ... 2008. [1990-2008 passim]. GUS, Warszawa.

Rynek napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. [2001]. Poradnik Handlowca 2 (96).

Rynek wewnętrzny w 2005. [2006]. GUS, Warszawa.

Rynek wewnętrzny w 2007 r. [2008]. GUS, Warszawa.

Stanowisko branży piwowarskiej w związku z propozycją podwyższenia podatku akcyzowego. [2008]. Hurt&Detal, grudzień.

Wódka w dołku rynek już nie rośnie. [2009]. [Tryb dostępu:] www.money.pl. [Data odczytu: 14.06.2009].

Zuzek-Dominik D. [2003]: Ekonomiczne i jakościowe znaczenie produkcji napojów alkoholowych w Polsce. [W:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 983, t. 2.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.