Rynek mięsa w Polsce w dobie koronawirusa SARS-Cov-2

Main Article Content

Robert Mroczek


Słowa kluczowe : rynek, handel, eksport, import, przemysł mięsny, produkcja, konsumpcja, ceny
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania była ocena wpływu wirusa SARS-CoV-2 na rynek mięsa w Polsce. Rynek mięsa jest ważną częścią polskiej gospodarki. Produkcja żywca rzeźnego (wieprzowego, wołowego oraz drobiowego) stanowi ponad 1/3 produkcji towarowej rolniczej, a przemysł mięsny (mięsa czerwonego i drobiowego) jest największym działem przetwórstwa spożywczego. Pandemia COVID-19, która dotarła także do Polski nie zachwiała w znaczący sposób tym rynkiem. Oznaką wprowadzonych obostrzeń w życiu społecznym i gospodarczym był krótkotrwały zmasowany wykup żywności o przedłużonym terminie przydatności do spożycia. Lockdown zmienił nieco nawyki żywieniowe oraz zakupowe Polaków. W I połowie 2020 roku eksport mięsa wołowego oraz drobiowego zmniejszył się o 3-5%, a o 28% spadł eksport mięsa wieprzowego w porównaniu z I połową 2019 roku. Rynek mięsa borykał się w dalszym ciągu z afrykańskim pomorem świń (ASF) oraz dodatkowo ptasią grypą. Najbardziej poszkodowaną częścią rynku został segment HoReCa.

Article Details

Jak cytować
Mroczek, R. (2020). Rynek mięsa w Polsce w dobie koronawirusa SARS-Cov-2. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 20(3), 53–65. https://doi.org/10.22630/PRS.2020.20.3.17
Bibliografia

Biuletynów Statystycznych GUS nr 7 z 2019 i 2020 r.

Gospodarka Mięsna 2020: COVID-19 zmienia zachowanie konsumentów. SIGMA-NOT Sp. z o.o. Warszawa, nr 8, s. 8.

Mazurkiewicz, P. (2020). Podczas pandemii Polacy rezygnują z mięsa. Rzeczpospolita, 10 sierpnia 2020 r.

Mroczek, R. (2017A). Ubój rytualny w Polsce – wybrane aspekty. Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 106 115.

Mroczek, R. (2017B). Przemysł mięsny i drobiarski. W: J. Drożdż. R. Mroczek (red.), Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce w latach 2010-2016, seria „Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019”, nr 68, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Mroczek, R. (2020). Sektor mięsa czerwonego i drobiowego w Polsce. Przemysł Spożywczy, 3, 2-8.

Szczepaniak, I., Ambroziak, Ł., Drożdż, J., Mroczek, R. (2020). Przemysł spożywczy w obliczu pandemii COVID-19. Przemysł Spożywczy, 5, s. 2-7.

Zawadzka, D. (2020). Analizy Rynkowe, Rynek Mięsa, Stan i perspektywy IERiGŻ-PIB, Warszawa nr 58.

Roczniki Statystyczne GUS 2018, 2019

Strony internetowe:

www.eurostat.com

https://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/animex-koronawirus-w-zakladzie-miesnym-w-starachowicach,185000.html.

https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-w-zakladach-ami-nie-ma-potrzeby-zamykania-gminy-6539459558119553a.html.

https://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/koronawirus-w-fabryce-wedlin-tarczynski-produkcja-bez-zaklocen,189132.html.

https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-asf-w-niemczech-chiny-wstrzymuja-import-wieprzowiny,nId,4727304.html.

https://www.wrp.pl/polska-wolna-od-ptasiej-grypy/.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora