Regionalne zróżnicowanie produkcji i konsumpcji mięsa na świecie w latach 2003-2015

Main Article Content

Robert Mroczek


Słowa kluczowe : rynek, handel, eksport, import, przemysł mięsny, produkcja, konsumpcja
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania było pokazanie zróżnicowania produkcji i konsumpcji mięsa (wieprzowego, wołowego i drobiowego) na świecie w latach 2003-2015. W tym okresie światowa produkcja trzech podstawowych gatunków mięsa zwiększyła się z 208,6 do 262,7 mln ton, tj. rosła w tempie 1,9% rocznie. Najszybciej przyrastała produkcja mięsa drobiowego (o 3,2% rocznie), wolniej rosła produkcja mięsa wieprzowego (o 1,7% rocznie) a najwolniej, bo tylko o 0,6% rocznie wzrastała produkcja mięsa wołowego. Najwięcej mięsa wieprzowego na świecie produkuje się w Azji Wschodniej (ok. 53%), zaś w produkcji mięsa wołowego przodują obie Ameryki (po ok. ¼ światowej produkcji). Liderami w produkcji mięsa drobiowego są Azja oraz Ameryka Północna (odpowiednio 28,5 i 26,7% światowej produkcji). Azja oraz Wspólnota Niepodległych Państw (WMP) są regionami o największym deficycie mięsa i są jego największymi importerami. Udział Polski w światowej produkcji mięsa wieprzowego, wołowego oraz drobiowego wynosi ok. 1,6%. Jesteśmy czwartym producentem mięsa w Unii Europejskiej. Polska jest eksporterem netto mięsa wołowego i drobiowego oraz importerem netto mięsa wieprzowego.

Article Details

Jak cytować
Mroczek, R. (2016). Regionalne zróżnicowanie produkcji i konsumpcji mięsa na świecie w latach 2003-2015. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 282–291. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.83
Bibliografia

Bułkowska, M., Mroczek, R. (2016). Otoczenie zewnętrzne przemysłu spożywczego [w:] (red. Mroczek R.) przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego Program Wieloletni 2014-2019, IERiGŻ-PIB, Warszawa nr 12, s. 51.

Chechelski, P., Kwasek, M., Mroczek, R. (2016). Analiza kosztów produkcji w przemyśle spożywczym w Polsce i Unii Europejskiej [w:] Zmiany w otoczeniu przemysłu spożywczego zachodzące pod wpływem globalizacji. Wybrane problemy. Studia i monografie. IERiGŻ-PIB, Warszawa nr 164 s. 134.

Drożdż, J., Mroczek, R., Tereszczuk, M., Urban, R. (2013). Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (3) Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 75, 79.

Dybowski, G., Rycombel, D. (2011). Światowy rynek wieprzowiny i drobiu na tle bilansu zbóż pasz, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 17.

Rycombel, D., Wierzbicka, A., Zawadzka, D. (2012). Sytuacja na światowym rynku wołowiny i jej wpływ na polski sektor wołowiny, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 36.

Seremak-Bulge, J. (2016). Analizy Rynkowe, Rynek Mięsa, Stan i perspektywy IERiGŻ-PIB, ARR MRiRW, Warszawa nr 50.

Roczniki Statystyczne GUS 2005, 2009,2012 i 2015.

Tereszczuk, M. (2016). Analiza wyników handlu zagranicznego produktami mięsnymi w 2015 roku. Gospodarka Mięsna, nr 3, 42-50.

Strona internetowa Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA).

www.apps.fas.usda.qov/psdoline/psdQuery.aspx.

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.

Inne teksty tego samego autora