The Crop Insurance Systems in Poland Towards the EU

Main Article Content

Agnieszka Parlińska
Maria Parlińska

Abstrakt
The increasing number of unfavorable conditions of agricultural production causes the farmers to suffer severe losses in their activity. At the same time, the increase in the profitability of agricultural production, the support of numerous European Union funds, led to increased interest in insurance as an instrument supporting agricultural risk management. Hence, both the agricultural industry and the insurance industry see the need to create an effective agricultural and livestock insurance system. The paper examines the changes and scope of crop insurance in Poland towards the European Countries. There were presented issues connecting to policies, regulation and state aid rules, crop insurance level in EU countries and characteristic of the crop insurance market – case study Poland. There was used descriptive and comparative methods, as well as the selected statistical method. The analysis was performed in the years 2005-2016.

Article Details

Jak cytować
Parlińska, A., & Parlińska, M. (2017). The Crop Insurance Systems in Poland Towards the EU. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 228–235. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.99
Bibliografia

Agricultural insurance schemes (2008a). The current agricultural risk management systems in the EU and Candidate Countries, European Comission.

Agricultural insurance schemes (2008b). Policies for disaster aids and for risk management in agriculture, European Commission.

CEA (2005). European Insurance system for agricultural risks, CEA document AGR5037, (06/05). Agricultural Risks Insurance Committee, Paris.

Clipici, E., Frant, F. (2013). The Evolution of Agricultural Insurance Market. Lucrări Ştiinţifice, Seria I, 15(3), 1-8.

EC (2001). Risk Management Tools for EU Agriculture, with a special focus on insurance. Directorate General Agriculture. Accessed from: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/insurance/index_en.htm.

Dmochowski, S. (1989). Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie. Poradnik, PWE, Warszawa.

Iturrioz, R. (2009). Agricultural Insurance, Primer series on insurance issue 12, The World Bank. Accessed from: www.worldbank.org/nbfi.

Hęćka, A., Łyskawa, K. (2013). Ubezpieczenia upraw rzepaku od skutków złego przezimowania; uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwo Światowego, 13(1), 24-36. (Crossref)

Klimkowski, C. (2002). Istota, skutki i zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie polskim, Studia i Monografie Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.

Józefecka, M., Tetwejer, U. (2009). Ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych w polskim rolnictwie na tle ustawodawstwa unijnego. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1, 171-183.

Parlińska, A. (2011). Funkcjonowanie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami. Roczniki Naukowe SERIA, 13(1), 278-282.

Wicka, A. (2009). Ocena wartości rynku obowiązkowych ubezpieczeń upraw w rolnictwie polskim w świetle ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. ACTA Scientiarum Polonorum Oeconomia, 8(1), 103-109.

Risk Management Tools for EU Agriculture – Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej, 2011. Accessed from: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/insurance/text_en.pdf.

Rocznik Statystyczny GUS 2006 – 2016.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150 z dnia 9 sierpnia 2005 r., z późn.zm.).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>