Gospodarka cyrkulacyjna w zakresie żywności – konieczność oraz zyski dla sektora i społeczeństwa

Main Article Content

Jacek Jaśkiewicz
Maria Parlińska


Słowa kluczowe : żywność, gospodarka cyrkulacyjna, odpady i marnotrawstwo żywności
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki marnotrawstwa żywności i wszelkich prób działań zapobiegających. Działalność gospodarcza i polityka są niemalże współzależne, i jakakolwiek dyskusja o charakterze gospodarczym nie jest pełna bez wkładu politycznego. Rola polityki i polityków w kształtowaniu się działań gospodarczych była i jest szeroko dyskutowana.

Article Details

Jak cytować
Jaśkiewicz, J., & Parlińska, M. (2016). Gospodarka cyrkulacyjna w zakresie żywności – konieczność oraz zyski dla sektora i społeczeństwa. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 121–129. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.68
Bibliografia

Cabin, M.A. (2013). Analysis of strategic planning tools. Print: “Young scientist”. No11, 500-503.

Ellen Macarthur Foundation, McKinsey (2014). Centre for Bossiness and Environment and Sun, Growth within: A circular Economy Vision for a competitive Europe.

European Commission, Preparatory study on food waste across EU27, Technical Report – 2010 – 054.

Food losses and waste in the context of sustainable food systems, HLPE 8, 2014.

KOM(2011) 571 wersja ostateczna

KOM(2010)2020

KOM(2011)0571

KOM(2014)398

KOM(2014)614

UN General Assembly Resolution A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable development, 21.10.2015.

http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/index_en.htm, dostęp 4.03.2016 r.

http://www.portalspozywczy.pl/raporty/rynek-spozywczy-w-polsce-w-2015-r-warty-243-mld-zl,116782_0.html.

http://feedbackglobal.org/get-involved/are-you-a-business/, dostęp 11.03.2016 r.

http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/good_practices/awareness_information_education/index_en.htm

http://www.lastminutemarket.it/media_news/english/.

http://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/french-food-waste-could-feed-ten-million-people/?nl_ref=14022510.

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/italy-supermarkets-food-waste-law-charity-a6937001.html.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora