Szanse wykorzystania e-learningu w edukacji w nawiązaniu do obszarów wiejskich

Main Article Content

Maria Parlińska
Anna Pomaska


Słowa kluczowe : nauczanie na odległość, e-learning, społeczenstwo wiedzy
Abstrakt
Autorki prezentowanego artykułu charakteryzują możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Wprawdzie nauczanie na odległość ma już tradycję trzystuletnią, niemniej jednak wspołczesne technologie zmieniły zdecydowanie jego metodologią. W artykule zwraca się uwagę na znaczenie e-learningu dla edukacji na obszarach wiejskich

Article Details

Jak cytować
Parlińska, M., & Pomaska, A. (2008). Szanse wykorzystania e-learningu w edukacji w nawiązaniu do obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 4, 344–349. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.4.46
Bibliografia

Kompendium wiedzy o sieciach. [2003]. Net World Akademia, nr 5, ss. 6.

Markiewicz J. [2004]: „E-learning”. RODN „WOM”, Katowice.

Parlińska M., Parliński S. [2007]: New posibilities in distance learning. [W:] E-learning in modern education. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 67-76.

Parlińska M., Szczepański P. [2007]: Historia edukacji na odległość. [W:] Teoretyczne i praktyczne aspekty elearningu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 84-93.

Strykowski W. [2002]: Media i edukacja medialna w tworzeniu współczesnego społeczeństwa. [W:] Media i edukacja w dobie integracji. eMPi2, Poznań, ss. 12.

Support for virtual study in V4 countries. [2006-2007]. International Visegrad Fund Project No. 11053-2006-IVF.

Szczepański P. [2005]: E-learning – problematyka i wykorzystanie w szkolnictwie wyższym na przykładzie wybranych uczelni. Praca licencjacka pod kierunkiem Marii Parlińskiej. SGGW, Warszawa.

http://www.learning.pl/elearning/index.html

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=3&id=32

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=3&id=32

http://www.pcko.elearning.pl/

www.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=15352

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora