Are export refunds necessary?

Main Article Content

Julian Krzyżanowski

Abstrakt
The paper deals with the problem of export refunds in the EU agricultural trade. While examining Polish exports of beef and veal, an answer to the question is sought, if the exports refunds are necessary. The answer is positive, despite the fact that most probably the export subsidies in the EU will cease to exist after 2012

Article Details

Jak cytować
Krzyżanowski, J. (2010). Are export refunds necessary?. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(3), 41–46. https://doi.org/10.22630/PRS.2010.10.3.31
Bibliografia

Krzyżanowski J. T. [1989]: Analiza porównawcza cen w układzie międzynarodowym [In:] Ekonomika porównawcza rolnictwa – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warsaw.

Krzyżanowski J. T. [2009]: Wspólna polityka rolna Unii EURpejskiej – wybrane zadnienia. Wydawnictwo SGGW, Warsaw.

Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza) (Evaluation of competitiveness of Polish food producers after accession to the European Union (synthesis)). [2009]. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warsaw.

Rocznik Statystyczny R. P. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 [2005-2009 passim]. GUS, Warsaw.

Tereszczuk M. [2009]: Assessment of competitiveness of Polish food producers in the Ukrainian market. [In:] Agri-food sector in the face of current challenges (second edition). A. Ukrainets, P. Sabluk, A. Kowalski (eds.). National University of Food Technologies (Ukraine), NSC Institute of Agrarian Economy (Ukraine), NRI Institute of Agricultural and Food Economics(Poland), Centre of Sociological Research (Ukraine), Kiev.

Tereszczuk M. [2009]: Effect of Subsidizing Export of Agro-food Products on Development of Export after the Accession of Poland to the European Union. [In:] Hradecke Ekonomicke Dny 2009. Ekonomicky Rozvoj a management regionu. Sbornik prispevku Dil. II. Univerzita Hradec Kralove, Hradec Kralove.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora