Wspólna polityka rolna UE a międzynarodowa konkurencyjność sektora rolniczego

Main Article Content

Julian Krzyżanowski


Słowa kluczowe : rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna, międzynarodowa konkurencyjność produktów rolniczych.
Abstrakt
W artykule poruszana jest problematyka międzynarodowej konkurencyjności produkcji rolniczej UE. Autor wskazuje, że sprawy te stały u podstaw kolejnych reform Wspólnej Polityki Rolnej.

Article Details

Jak cytować
Krzyżanowski, J. (2011). Wspólna polityka rolna UE a międzynarodowa konkurencyjność sektora rolniczego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(4), 125–128. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.4.68
Bibliografia

Hoelgaard L. [2010]: The future of the CAP: issues of the post-2013 debate. [W:] Agra Europe Outlook for Agriculture 2010. Londyn, 16 marca 2010..

Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście. [2002]. E. Skawińska (red.). PWN, Warszawa.

Krzyżanowski J. [1990]: Cenowe i pozacenowe instrumenty oddziaływania na produkcję rolniczą w EWG. [W:] Problemy Rolnictwa Światowego, tom IV. SGGW, Warszawa.

Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza). [2009]. IERiGŻ, Warszawa.

Rynek rolny – analizy, tendencje, oceny. [2010]. IERiGŻ, Warszawa.

Woś A. [2001]: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora