The present and future aspects of the Common Agricultural Policy, the Polish position

Main Article Content

Julian Krzyżanowski

Abstrakt
The paper deals with the future of the EU Common Agricultural Policy. The New Financial Perspective (2007-2013) is being discussed. The paper is supplemented by analysis of the impact of the 2003 reform on the most important markets. Final part of the paper deals with a presentation of Poland’s position with regard to the future of CAP.

Article Details

Jak cytować
Krzyżanowski, J. (2008). The present and future aspects of the Common Agricultural Policy, the Polish position. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 3, 50–58. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.3.6
Bibliografia

Burkiewicz B., Grochowska R., Hardt Ł. [2007]: Przyszłość polityki rolnej a przegląd budżetu Unii Europejskiej. UKIE, Departament Analiz i Strategii, Warsaw.

Commission Report on Portuguese Agriculture. [2003]. EU doc.10859/03.

Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. [2006]: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

EU tables final budget plans for 2007-2013. [2006]. European Parliament, 22 March.

Financial perspective: agreement on the figures postponed. [2005]. Mimeo. [and earlier studies of the Department

on NFP 2007-2013].

Financial perspective 2007-2013 . [2006]. (EU doc. 1951, 19 December 2005). AgraNet, 17 March.

Health Check. [2007]. EU Commission Dokument, October 18.

Izdebski J., Szewczyk M. [2006]: Wspólna Polityka Rolna - szansą polskiego rolnictwa. Wyd. KUL, Lublin.

Łysoń P. Rowiński J. [2006]: Program rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.

Wilkin J., Błąd M., Klepacka M. [2006]: Polska strategia w procesie kształtowania polityki UE wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. Wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora