Property Tax Systems in Selected European Union Countries and the Proposed Tax Reform in Poland

Main Article Content

Elwira Laskowska

Abstrakt
The purpose of this article is to compare the property tax systems applied in the European Union countries in the context of the proposed tax reform in Poland. In addition, an attempt was made at identifying the advantages and disadvantages of this reform. The results of the analyses allow us to conclude that the experience of the countries where the cadastral property taxation system is applied corroborates the validity of introducing such a system in Poland. The importance of the cadastral property tax in terms of budgetary revenues in individual EU countries varies because of the different way of determining the so-called property tax value (the tax value of the real estate). Nevertheless, determination of the tax in relation to the value of the property will allow for a more equitable distribution of the tax burden, especially with the application of a tax relief and preference system for taxpayers. The related literature exposes certain social unrest associated with the increase of the tax burden due to the introduction of the cadastral tax. However, it should be noted that, as a consequence, such burden will be correlated with the financial situation of the taxpayer. In addition, the possible increase in the tax revenues paid to the local government budgets is hardly a negative effect of the proposed tax reform, while the high cost of the creation of cadastre, perceived as a disadvantage, is a natural consequence of economic changes in the country, in particular, in the case of justified future benefits.

Article Details

Jak cytować
Laskowska, E. (2015). Property Tax Systems in Selected European Union Countries and the Proposed Tax Reform in Poland. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(4), 127–136. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.4.61
Bibliografia

Bewertungsgesetz [1991]. Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991. BGBl. I S. 230.

Budget 2013 (Ireland). Annex B Local Property Tax (LPT). [Available at:] http://www.budget.gov.ie [Access: December 2015].

Business Rates Facts & Figures 2015/2016 [2015]. Knight Frank, London. [Available at:] http://www.knightfrank.co.uk/resources/commercial [Access: November 2015].

Council Tax Rate (2013/2014 tax year). [Available at:] http:/council-tax-rate.com [Access: December 2015].

Cukiernik T. [2012]: Podatek katastralny. Jak działa na świecie? Czy wprowadzać w Polsce? [Available at:] http://nczas.com [Access: November 2015].

Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201. Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. [Available at:] http://www.agenziaentrate.gov.it [Access: December 2015].

Etel L. [1998]: Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce. Temida 2, Białystok, pp. 275.

Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości [2003]. Praca zbiorowa pod red. L. Etela. Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa, pp. 254.

Felis P. [2013]: Podatek od nieruchomości w Europie. „Infos” No 1 (138), Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa, pp. 4.

Firlej K. A., Firlej Ch. [2014]: Porównanie systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej. „Progess in Economic Sciences” No1 (2014), Instytut Ekonomiczny PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, pp. 289-301.

Gnat S. [2013]: Symulacja zmian obciążeń podatkowych – podatek rolny a podatek katastralny. „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” No 31/2013 t. 1. WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, pp. 145-154.

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014 [2015]. GUS Warszawa.

Grundsteuergesetz [1973]. Gesetz zur Reform des Grundsteuerrechts vom 7. August 1973. BGBl. I S. 965.

Jędrysiak M. {2013]: Doktrynalne koncepcje reformy systemu opodatkowania lokalnego w Polsce. „Societas et Ius” No 3/2013(1). [Available at:] http://apcz.pl/czasopisma/index.php/SeI/article/view/7743/7041 [Access: December 2015].

Local Government Finance Act [1992] with changes. SI 1992, No. 554. [Available at:] http://www.legislation.gov.uk [Access: December 2015].

Nowak A. {2005]: Projekt opodatkowania wartości nieruchomości w Polsce, na tle doświadczeń innych państw. [in:].Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji. Praca zbiorowa pod red. Danuty Kopycińskiej. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, pp. 343-352.

Piekut J. [2014]: Wady i zalety wprowadzenia podatku katastralnego. „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” No 3 (31), Wydawnictwo Grupy Uczelni Vistula, Warszawa, pp. 82-90.

Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway [2014]. Publications Office of the European Union, Luxembourg, pp. 308.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. [Consolidated text:] Dz. U. 2014 poz. 849.

Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. [Consolidated text:] Dz.U. 2013 poz. 465.

Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. [Consolidated text:] Dz.U. 2013 poz. 1381.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty