Zmiana przeznaczenia gruntu a jego wartość

Main Article Content

Elwira Laskowska


Słowa kluczowe : nieruchomość, wartość nieruchomości, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Abstrakt
Celem podjętych badań była analiza wpływu zmiany przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na jego wartość. Badania przeprowadzono na terenie gminy Piaseczno. Zakres czasowy badań obejmował lata 2003–2007. Wyniki badań wskazały na wzrost wartości nieruchomości gruntowych z tytułu zmian planistycznych w badanym okresie średnio o 36%.

Article Details

Jak cytować
Laskowska, E. (2008). Zmiana przeznaczenia gruntu a jego wartość. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 42–49. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.63
Bibliografia

Budżet gminy Piaseczno na rok 2008. Uchwała Nr 468/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.01.2008 r. [2008]. Wydział Księgowości Budżetowej Urzędu Gminy Piaseczno.

Cymerman R., Grabowski R., Gwiaździńska M. [1999]: Wartość nieruchomości jako czynnik kreujący zagospodarowanie przestrzenne. [W:] Materiały VII Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości nt. „Wartość nieruchomości w gospodarowaniu przestrzenią”. Wyd. ART, Olsztyn, s. 22.

Cymerman R. [2008]: Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Wyd. Educaterra, Olsztyn.

Kosior R., Wepa M. [2005]: Wpływ planowania przestrzennego na wartość nieruchomości – renta planistyczna, cz. II. Rejent, nr 11 (175).

Łaguna T. M., Łaguna D., Lendzin M. [2004]: Identyfikacja skutków uchwalenia i realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. [W:] Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej. T. Łaguna (red.). Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego [2004]. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 2007, poz. 2109, z późniejszymi zmianami.

Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Piaseczno [2003-2007 passim]. Maszynopis. Wydział Księgowości Budżetowej Urzędu Gminy Piaseczno. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [2003]. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [1997]. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 261 z 2004 r., poz. 2603. Tekst jednolity, z późniejszymi zmianami..

Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych. [2008]. T. Bajerowski (red.). Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów obowiązujących w obszarze miasta Piaseczno oraz zestawienie uchwał zatwierdzających m.p.z.p. dla poszczególnych miejscowości - wrzesień 2007 r. [2008]. Tryb dostępu: www.bip.piaseczno.eu. Data odczytu: wrzesień 2008.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.