Rynek gruntów rolnych w Polsce na tle rynku europejskiego

Main Article Content

Elwira Laskowska


Słowa kluczowe : rynek nieruchomości, grunt rolny, rynek europejski, ceny ziemi
Abstrakt
Celem pracy była próba określenia specyfiki rynku gruntów rolnych w Polsce na tle rynku europejskiego w zakresie czynników stymulujących i ograniczających jego rozwój. Wyniki analiz potwierdziły, że akcesję Polski do Unii Europejskiej należy zaliczyć do głównych katalizatorów zmian na rynku gruntów rolnych, polegających na wzroście dynamiki obrotu oraz cen ziemi. Zjawisko to notowane jest także w pozostałych państwach, zaliczanych do tzw. „nowych” w strukturze UE. Do czynników, które mogły i nadal mogą wpływać na wzrost wartości ziemi rolnej w Polsce, można też zaliczyć m.in. możliwość innego niż rolnicze wykorzystania gruntów, tendencję w kierunku zrównywania się cen ziemi w Polsce i krajach Europy Zachodniej, ograniczoną podaż gruntów, czy zniesienie od maja 2016 r. ograniczenia w nabywaniu ziemi przez cudzoziemców.

Article Details

Jak cytować
Laskowska, E. (2014). Rynek gruntów rolnych w Polsce na tle rynku europejskiego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 140–149. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.54
Bibliografia

Ciaian P., Kancs d’A., Swinnen J., Van Herck K., Vranken L [2012a]: Key Issues and Developments in Farmland Sales Markets in the EU Member States and Candidate Countries. Faktor Markets No. 12, February 2012.

Ciaian P., Kancs d’A., Swinnen J., Van Herck K., Vranken L.[2012b]: Rental Market Regulations for Agricultural Land in EU Member States and Candidate Countries. Faktor Markets No. 15, February 2012.

Ceny w gospodarce narodowej w 2013 r. [2014]. GUS, Warszawa.

Cymerman R. (red.) [2013]: Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych. Wyd. Educaterra, Olsztyn.

Market Survey. UK Agricultural Land [2014]. Savills World Research. [Tryb dostępu:] www.savills.co.uk. [Dostęp: lipiec 2014].

Miś R. [2012]: Inwestycja w ziemię rolną alternatywą dla akcji. „Biuletyn W Investments SA”, Warszawa listopad 2012.

Obrót nieruchomościami w 2009 roku [2013]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa [2013]. GUS, Warszawa.

Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy. Analizy rynkowe [2008]. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.

Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy. Analizy rynkowe [2013]. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.

Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2013 roku [2014]. ANR Warszawa.

Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości [2007]. GUS, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty