The Significance of Imports in the Supply of Material for Food Economy in Poland and Germany

Main Article Content

Aldona Mrówczyńska-Kamińska

Abstrakt
The main aim of the article was an analysis of the significance of imports in the supply of material for the Polish and German agri-food sectors. The results of the analysis point to the fact that foreign trade is an important factor stabilising the development of the food sector in Poland and in Germany. However, in Germany imports are a much stronger stimulator of the development of agriculture and food industry than in Poland. A comparison reveals the desirable direction of changes in Poland, where the role of imports in the supply of materials to agriculture and the food industry should increase. Thanks to this, the imported products and global processes will have a significant influence on further development and modernisation of the Polish agribusiness.

Article Details

Jak cytować
Mrówczyńska-Kamińska, A. (2012). The Significance of Imports in the Supply of Material for Food Economy in Poland and Germany. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(3), 93–100. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.3.43
Bibliografia

Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2000 r. [2004]. GUS. Warsaw.

Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2005 r. (Input–output tables at basic prices in 2005). [2009]. GUS, Warsaw.

Cziomer E. [2001]: Stanowisko Niemiec wobec integracji Polski z Unią Europejską na tle współpracy polsko-niemieckiej w latach dziewięćdziesiątych. [In:] Rola Niemiec w procesie integracji Polski z Europą. J. Holzer & J. Fiszer. (eds.). ISP, PAN, Warsaw.

Czyżewski A. [1995]: Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej. ODR, Poznań.

Czyżewski A. [2001]: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce. Wyd. AE, Poznań.

Czyżewski A. [2008]: Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki. IV edition. AE w Poznaniu, Poznań.

Czyżewski A. Helak K. [1991]: Przekształcenia w kompleksie gospodarki żywnościowej w Polsce. Wieś i rolnictwo no. 3.

Davis J.H., Goldberg R.A. [1957]: A concept of agribusiness. Boston 1957. Polish translation: Koncepcja agrobiznesu. IER, Warsaw 1967.

European Commission. Eurostat. Your key to European statistics. [2012]. [Available at:] www.epp.eurostat.ec.europa.eu. [Accessed: June 2012].

Grabowski S.[1995]: Ekonomika gospodarki żywnościowej. Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warsaw.

Leontief V. [1936]: Quantitative input and output relations in the economic system of the United States. The Review of economics and Statistics, vol. XVIII.

Leontief V.W. [1949]: Input-output analysis and its use in peace and war economics. American Economic Review, May, pp.211-225.

Nieżurawski L. [1993]: Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego. Wyd. UMK, Toruń.

Poczta W., Mrówczyńska A. [2002]: Przemysł spożywczy jako główne ogniwo agrobiznesu [analiza regionalna]. [In:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Vol. II. S. Urban (ed.). Prace Naukowe, AE im Oskara Langego we Wrocławiu, Wyd. AE, Wrocław.

Rejman K., Halicka E. [2001]: Gospodarka żywnościowa. Przewodnik do ćwiczeń. Wyd. SGGW, Warsaw.

Tomaszewicz Ł. [1994]: Metody analizy input-output. PWE, Warsaw.

Tomczak F. [1994a]: Doświadczenia ewolucji rolnictwa rodzinnego w krajach o gospodarce rynkowej. SGH, Warszawa.

Tomczak F. [1994b]: Procesy dostosowawcze rodzinnych gospodarstw rolnych do warunków gospodarki rynkowej. Prace i materiały no. 43. SGH, Warsaw.

Tomczak F. [1997]: Japonia wieś – rolnictwo – agrobiznes. Wyd. Key Text, Warszawa.

Tracy M. [1997]: Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki. OLYPMUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warsaw.

Urban S.[1997]: Przedsiębiorczość w przemyśle spożywczym. [In:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich. AR, Kraków.

Woś A. [1979]: Związki rolnictwa z gospodarką narodową. PWRiL, Warsaw.

Woś A. [1996a]: Agrobiznes – Makroekonomia. Tom I. Wyd. Key Text, Warsaw.

Woś A. [1996b]: Podstawy agrobiznesu. Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warsaw.

Zegar J.S. [1973]: Agregat żywnościowy jako transformator zasileń. Wieś i Rolnictwo no. 1.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora