Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, ujęcie teoretyczne i praktyczne

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Piotr Kułyk


Słowa kluczowe : polityka rolna, dobra publiczne, globalizacja
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli dóbr publicznych w koncepcji rolnictwa wielofunkcyjnego. Zwrócono uwagę na przesłanki i ograniczenia w rozwoju sektora rolnego w warunkach globalizacji i liberalizacji. Przedstawiono przegląd pojęcia wielofunkcyjności rolnictwa, wskazując na jego różne wymiary. Jako punkt wyjścia rozważań przyjęto wykazanie różnic pomiędzy dobrami prywatnymi i publicznymi. Podstawową trudnością jest właściwa wycena dóbr publicznych i możliwość ukształtowania mechanizmu zapewniania dochodów za ich wytwarzanie. Sama koncepcja dóbr publicznych jest wyrazem niedoskonałości alokacji rynkowej. Dlatego tak istotne jest wykreowanie instytucjonalnego systemu zapewnienia zwrotu nadwyżki ekonomicznej do sektora rolnego. W opracowaniu wskazujemy, iż przyjęcie bardziej kompleksowego i zintegrowanego podejścia do realizacji funkcji rolniczych pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów w gospodarce jako całości

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Kułyk, P. (2011). Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, ujęcie teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(2), 16–25. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.2.22
Bibliografia

Adamowicz M. [2005]: Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa nr 2.

Agricultural Policies in Non-OECD Countries. Monitoring and Evaluations. [2010]. OECD, Paryż.

Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluations. [2010]. OECD, Paryż.

Atkinson A., Stiglitz J. [1980]: Lectures on Public Economics. McGraw-Hill, Nowy Jork.

Bierbrauer F. [2009]: A note on optimal income taxation, public goods provision and robust mechanism design,. Journal of Public Economics nr 93, ss. 667–670. (Crossref)

Brouwer F. [2004]: Sustaining Agriculture and the Rural Environment: Governance, Policy and Multifunctionality. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

Brunstad R.J., Gaasland I., Vårdal E. [1999]: Agricultural production and the optimal level of landscape preservation, Land Economics t.. 75. (Crossref)

Buchholz W., Cornes R., Rübbelke D. [2011]: Interior matching equilibria in a public good economy: an aggregative game approach. Journal of Public Economics t. 95. (Crossref)

Cahill C. [2001]: The multifunctionality of agriculture: what does it mean? Euro-Choices t. 1, nr 1. (Crossref)

Ciaian P., Kanes D., Swinnen J.F.M. [2010]: EU Land Markets and the Common Agricultural Policy. Centre for European Policy Studies, Bruksela.

Dillman B.L., Bergstrom J.C. [1991]: Measuring Environmental Amenity Benefits of Agricultural Land. [W:] Farming and the Countryside: An Economic Analysis of External Costs and Benefits. N. Hanley (red.). CAB International, Wallingford.

Faostat. [2011]. [Tryb dostępu:] www.fao.org/database. [Data odczytu: marzec 2011].

Freshwater D. [2006]: A Conceptual Overview: Financing Agricultural Policies with Particular Reference to Public Good Provision and Multifunctionality: Which Level of Government? Working Party of Agricultural Policies and Market, OECD, Paryż.

Gorter de H., Just D.R., Kropp J.D. [2008]: Cross-subsidization Due to Inframarginal Support in Agriculture: a General Theory and Empirical Evidence. American Journal of Agricultural Economics t. 90, nr 1.

Hensher D.A., Rose J.M., Greene W.H. [2005]: Applied choice analysis: a primer. Cambridge University Press, Cambridge.

Huylenbroeck van G., Durand G. [2003]: Multifunctional agriculture, a new paradigm for European agriculture and rural development. Ashgate, Londyn.

Kallas Z., Gomez-Limon J.A., Arriaza M. [2007]: Are citizens willing to pay for agricultural multifunctionality? Agricultural Economics t. 36. (Crossref)

Latacz-Lohmann U., Hodge I. [2001]: Multifunctionality and free trade conflict or harmony? Euro Choices.

Multifunctionality: towards an Analytical Framework. [2001]. OECD, Paryż.

Multifunctionality: the Policy Implications. [2003]. OECD, Paryż.

Oates W. [1999]: An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature t. 37, nr 3, ss. 1120-1149. (Crossref)

OECD Statistics. [2011]. [Tryb dostępu:] www.stats.oecd.org/wbes/. [Data odczytu: marzec 2011].

Peterson J.M., Boisvert R.N., de Gorter H. [2002]: Environmental policies for a multifunctional agricultural sector in open economies. European Review of Agricultural Economics t. 29. (Crossref)

Randall A. [2002]: Valuing the outputs of multifunctional agriculture. European Review of Agricultural Economics t. 29, nr 3, ss. 289-307. (Crossref)

Saijo T., Tatamitani Y., Yamato T. [1999]: Characterizing natural implementability: the fair and Walrasian correspondences. Games Economics Behavior nr 28, ss. 271-293. (Crossref)

Samuelson P.A. [1954]: The Pure Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics t. 36. (Crossref)

Suzuki T. [2009]: Natural implementation in public goods economies. Social Choice and Welfare nr 33. (Crossref)

The future of CAP direct payments. [2011]. Agricultural Policy Perspectives. European Commission, Agriculture and Rural Development, Brief no. 2. Bruksela.

The Millennium Development Goals Report 2010. [2010]. United Nations, Nowy Jork.

The New Rural Paradigm: Policies and Governance. [2006]. OECD, Paryż.

Weimer D., Vining A. [2004]: Policy Analysis: Concepts and Practice. Prentice Hall, Upper Saddle River.

Whitby M. [2000]: Challenges and Options for the Agri-environment: Presidential Address, Journal of Agricultural Economics t. 51, s. 317-32. (Crossref)

Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. [2010]. J. Wilkin (red.). Warszawa, IRWiR PAN.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
<< < 1 2