Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu mięsem drobiowym w Polsce w latach 1990-2009

Main Article Content

Stanisław Stańko


Słowa kluczowe : mięso drobiowe, produkcja, konsumpcja, handel zagraniczny, tendencje
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany w produkcji, konsumpcji i handlu zagranicznym mięsem drobiowym w Polsce w latach 1990-2009. Polska od 1998 r. jest eksporterem netto mięsa drobiowego i saldo obrotów handlowych poprawia się.

Article Details

Jak cytować
Stańko, S. (2011). Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu mięsem drobiowym w Polsce w latach 1990-2009. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(1), 161–168. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.1.17
Bibliografia

IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW [2010]: Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. (31). IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.

Jóźwiak J., Podgórski J. [1998]: Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa.

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. [2004, 2006, 2008, 2009]. SAEPR, FAMMU FAPA. Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa. [2009]. GUS, Warszawa.

Stańko S., Stańko A. [2007]: Tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 1990-2004. Problemy Rolnictwa Światowego, XIII, 310-319.

Timofiejuk I. [1990]: Tablice średniego tempa wzrostu według metody r. Zeszyty metodyczne. GUS, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>