Tendencje w handlu zagranicznym zbożem i jego produktami w Polsce w latach 1999-2008

Main Article Content

Stanisław Stańko


Słowa kluczowe : zboża, produkty zbożowe, handel zagraniczny, tendencje
Abstrakt
W artykule przedstawiono handel zagraniczny ziarnem zbóż i jego produktami w Polsce w latach 1999-2008. Polska tradycyjnie należy do importerów netto ziarna i produktów jego pierwotnego przetwórstwa. Polska jest eksporterem netto wysoko przetworzonych produktów zbożowych i saldo obrotów w tym handlu poprawia się.

Article Details

Jak cytować
Stańko, S. (2009). Tendencje w handlu zagranicznym zbożem i jego produktami w Polsce w latach 1999-2008. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 169–175. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.65
Bibliografia

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Nry 20-28. [2000-2009]. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.

Warszawa.

Jóźwiak J., Podgórski J. [1998]: Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa.

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. [2000-2008]. SAEPR, FAMMU FAPA, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. [2007]. GUS, Warszawa, s. 249.

Rynek zbóż. Stan i perspektywy. Nry 22-36. [1995-2009]. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.

Stańko S., Stańko A. [2005]: Tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 1990-2004. [W:] Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w rok po akcesji do Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa światowego, t. XIII. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 310-319.

Stańko S. [2003]: Handel zagraniczny zbożem i perspektywy zmian. [W:] Funkcjonowanie sektora zbożowego w Polsce w warunkach integracji z UE. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, ss. 31-40.

Timofiejuk I. [1990]: Tablice średniego tempa wzrostu według metody r. Zeszyty metodyczne. GUS, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>