Tendencje w produkcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce w latach 1990-2011

Main Article Content

Stanisław Stańko


Słowa kluczowe : wieprzowina, produkcja, handel zagraniczny, tendencje
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany w produkcji, konsumpcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce w latach 1990-2011. Polska od 2008 r. jest importerem netto wieprzowiny i ujemne saldo obrotów handlowych się powiększa.

Article Details

Jak cytować
Stańko, S. (2012). Tendencje w produkcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce w latach 1990-2011. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 77–85. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.23
Bibliografia

Agricultural Outlook 2011-2020. [2011]. OECD/FAO, Paryż-Rzym.

Ewolucja rynku mięsa i jej wpływ na proces transmisji cen, nr 73. [2007]. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Ezekiel M. [1938]: The Cobweb Theorem. Quarterly Journal of Economics nr 53, ss. 255-280. (Crossref)

Ferris J.N. [2005]: Agricultural Prices and Commodity Market Analysis. Michigan State University Press, East Lansing.

Hamulczuk M. [2007]: Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim. [W:] Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej. Problemy rolnictwa światowego t. XVII.

Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek S., Kowalski Z. [1997]: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Małkowski J., Zawadzka D. [1995]: Wahania produkcji trzody chlewnej w Polsce i innych krajach. [W:] Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 389. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Pogłowie trzody chlewnej według stanu w końcu marca 2012. [2012]. GUS, Warszawa.

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. [2004, 2006, 2008, 2009]. SAEPR, FAMMU FAPA, Warszawa.

Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2010-2011 (wyniki rachunku symulacyjnego). [2012]. I. Augustyńska-Grzymek (red.). IERIGŻ-PIB, Warszawa.

Ritson Ch. [1977]: Agricultural Economics. Principles and Policy. Crosby Lockwood Staples, Londyn.

Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Nr 1-42. [2004-2012]. IERGŻ-PIB, Warszawa.

Tomek W.G., Robinson K.L. [2001]: Kreowanie cen artykułów rolnych. PWN, Warszawa.

Stańko S. [2008]: Tendencje w produkcji, handlu zagranicznym i konsumpcji wieprzowiny w Polsce w latach 1990-2007. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. X, z 4, ss. 401-404.

Stańko S. [2012]: Zmiany na podstawowych rynkach produktów zwierzęcych - rynek trzody chlewnej. Maszynopis Zakładu Ekonomiki Rolnictwa Katedry Ekonomiki Rolnictwa i MSG SGGW, Warszawa.

World Agricultural Outlook 2011. [2011]. Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI). Iowa State University, Ames.

Woś A. [1996]: Podstawy agrobiznesu. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Bussinesu i Administracji, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>