Relacje cenowe środków do produkcji w rolnictwie i produktów rolnych w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską

Main Article Content

Piotr Bórawski


Słowa kluczowe : integracja europejska, produkty rolne, relacje cenowe, środki produkcji w rolnictwie
Abstrakt
W pracy badano relacje cenowe produktów rolnych i środków produkcji w rolnictwie. Zebrany materiał badawczy wskazał na niekorzystne zmiany relacji cenowych w rolnictwie w Polsce. Jedynie w roku 1996 zaobserwowano korzystne zmiany relacji cenowych produktów rolnych i środków produkcji w rolnictwie. Proces integracji Polski z Unią Europejską spowodował w początkowym okresie poprawę relacji cenowych produktów rolnych i środków produkcji w rolnictwie. Otwarcie rynków europejskich oraz wzrost popytu na produkty rolne spowodowały szybszy wzrost cen produktów rolnych w Polsce w porównaniu do cen środków produkcji rolniczej. Natomiast w roku 2005 relacje cenowe uległy pogorszeniu

Article Details

Jak cytować
Bórawski, P. (2007). Relacje cenowe środków do produkcji w rolnictwie i produktów rolnych w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2, 20–27. https://doi.org/10.22630/PRS.2007.2.15
Bibliografia

Agencja Rozwoju Rolnictwa. [2007]. http://www.arr.gov.pl/data/00069/rozp_krkir_2006_2007.pdf.

LFA. [Dostęp 2007]. http://www.lfa.iung.pulawy.pl/list.html.

Meijl van H., Tongeren van F. [2002]: The Agenda 2000 CAP reform, world prices nad GATT-WTO export constraints. European Review of Aghricultural Economics 29(4), ss. 445-470. (Crossref)

Rembeza J., Chotkowski J. [2006]: Powiązania cen produktów rolnych pomiędzy rynkiem polskim a rynkami UE. Problemy Rolnictwa Światowego tom XIV, ss. 198-204.

Roche M.J., McQuinn K. [2003]: Grain price volatility in a small open economy. European Review of Agricultural Economics 30(1), ss. 77-98. (Crossref)

Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. [2005]. GUS, Warszawa.

Swinbank A. [1999]: CAP reform and the WTO: compatibility and developments. European Review of Agricultural Economics 26(3), ss. 389-407. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora