Konkurencyjność kosztowa gospodarstw ogrodniczych w Polsce i wybranych krajach UE

Main Article Content

Lilianna Jabłońska
Tadeusz Filipiak
Lidia Gunerka


Słowa kluczowe : koszty, konkurencyjność, FADN, UE
Abstrakt
W warunkach rosnącej globalizacji i proeksportowego charakteru polskiego ogrodnictwa koniecznym jest systematyczne badanie pozycji konkurencyjnej gospodarstw ogrodniczych, w tym konkurencyjności kosztowej. W pracy dokonano pionowej i poziomej analizy porównawczej kosztów w gospodarstwach ogrodniczych sześciu krajów UE, największych producentów owoców i warzyw. Wykazano, że Polska w dalszym ciągu ma korzystną pozycję konkurencyjną pod względem kosztów, ale ich relatywnie szybki wzrost i zwiększanie się kosztochłonności produkcji stopniowo ją obniża.

Article Details

Jak cytować
Jabłońska, L., Filipiak, T., & Gunerka, L. (2017). Konkurencyjność kosztowa gospodarstw ogrodniczych w Polsce i wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 63–72. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.1.6
Bibliografia

Białowąs, T. (2012). Zróżnicowanie konkurencyjności, a pozycja eksportowa krajów członkowskich Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym w latach 1995-2011. Pobrano styczeń 2017: www.msg.umcs.lublin.pl/k.pdf.

Brodawska-Szewczuk, J. (2009). Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej. Zeszyty Naukowe Akademia Podlaska, seria: Administracja i Zarządzanie, Tom 80: 87-100.

Filipiak, T., Ruchniewicz, A. (2009). Opłacalność produkcji mleka przy różnych schematach chowu w przedsiębiorstwie rolnym. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 96, z. 3: 285-292.

Goraj, L., Mańko, S. (2004). Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych. W: Rachunkowość rolnicza. Difin, Warszawa: 45-50.

Goraj, L., Mańko, S. (2011). Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Tom 328, nr 3: 28-58.

Gunerka, L, Jabłońska, L., Milczarski, M. (2014). Opłacalność produkcji warzyw pod osłonami na przykładzie wybranego gospodarstwa. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich nr 101(3),77 86.

Jabłońska, L., Olewnicki, D. (2011). Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 11, z.4, 89-97.

Józwiak, W., Kagan, A., Niewęgłowska, G., Skarżyńska, A., Sobierajewska, J., Zieliński, M., Ziętara, W. (2014). Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długookresowej. IERiGŻ-PIB, Warszawa: 44.

Kondraszuk. T. (2012). Rachunek kosztów w rolnictwie na tle ogólnej teorii ekonomiki przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i zmiennych. Prace naukowe UE we Wrocławiu, nr 251: 294-305.

Nosecka. B. (2011). Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Seria: Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Parzonko. A. (2013). Konkurencyjność kosztowa polskich gospodarstw mlecznych na arenie europejskiej w perspektywie zmian polityki rolnej po 2014 roku. www.agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element. (Crossref)

Woś, A. (2001). Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa, W: Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w Agrobiznesie, Wydawnictwa AR w Lublinie, 9-17.

Ziętara,, W, Zieliński M. (2012). Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1, 40-61.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>