Popyt na kwiaty na przykładzie warszawskich kwiaciarni

Main Article Content

Dawid Olewnicki
Lilianna Jabłońska
Joanna Papakul
Karolina Rydzewska


Słowa kluczowe : popyt, kwiaciarnia, kwiaty cięte, rośliny doniczkowe
Abstrakt
Celem pracy było ukazanie zmian w popycie na kwiaty cięte i rośliny doniczkowe w opinii właścicieli lub pracowników warszawskich kwiaciarni. Przeanalizowano poziom popytu na te produkty, a także określono jak w ciągu ostatnich 5 lat zmieniło się zapotrzebowanie na nie. Zbadano także, czy istnieje zbieżność korelacyjna pomiędzy wielkością kwiaciarni oraz okresem ich funkcjonowania, a odczuciami właścicieli i pracowników tych punktów co do poziomu istniejącego popytu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w znacznej części kwiaciarni zaobserwowano spadek popytu na kwiaty w ciągu ostatnich 5 lat, który szczególnie dotyczy roślin doniczkowych ozdobnych z liści. Spadek popytu odczuwały zarówno kwiaciarnie małe jak i duże, chociaż te drugie w mniejszym stopniu. Biorąc natomiast pod uwagę okres prowadzenia kwiaciarni, obiekty młodsze odczuwały większy popyt na kwiaty niż te stosunkowo dłużej działające.

Article Details

Jak cytować
Olewnicki, D., Jabłońska, L., Papakul, J., & Rydzewska, K. (2013). Popyt na kwiaty na przykładzie warszawskich kwiaciarni. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 183–191. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.49
Bibliografia

Cut Flowers. Guidebook for Export to Japan [2011]. [tryb dostępu:] www.jetro.go.jp/en/reports/market/ [data odczytu: 2012].

Fijałkowska E. [2013]: Kwiaciarnia jako miejsce zakupu roślin ozdobnych na różne uroczystości. Praca inżynierska, SGGW w Warszawie.

Industry Trade Summary – cut flowers [2003]. United States International Trade Commission. [tryb dostępu:] www.usitc.gov/publications/332/pub3580.pdf [data odczytu: 2011].

Jabłońska L. [2007]: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Jabłońska L., Ragan M., Olewnicki D. [2013]: Popyt na kwiaty cięte i doniczkowe oraz jego determinanty - przypadek Warszawy. Roczniki Naukowe SERiA t. XV z. 1, s. 60-66

Mendez J.A. [1991]: The Development of the Colombian Cut Flower industry. The World Bank. [tryb dostępu:] www- wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/ [data odczytu: 2010].

Olewnicki D. [2011]: Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju. Praca doktorska SGGW, Warszawa.

Ragan M. [2012]: Popyt na kwiaty cięte i rośliny doniczkowe w Warszawie w 2011 roku z uwzględnieniem preferencji konsumentów. Praca magisterska, SGGW w Warszawie.

Perzyńska K. [2007]: Zmiany w popycie na kwiaty cięte i rośliny doniczkowe w ostatnich 20 latach w Polsce. Praca inżynierska, SGGW w Warszawie.

Wijnands J. [2005]. Sustainable International Networks in the Flower Industry. Bridging Empirical Findings and Theoretical Approaches. Scripta Horticulturae 2. International Society for Horticultural Science. Belgium. [tryb dostępu:] www.actahort.org/chronica/pdf/sh_2.pdf.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>