Zmiany w krajowej produkcji zielarskiej i wybranych rodzajach przetwórstwa roślin zielarskich w kontekście globalnego wzrostu popytu na te produkty

Main Article Content

Dawid Olewnicki
Lilianna Jabłońska
Łukasz Gontar
Paweł Orliński


Słowa kluczowe : rośliny zielarskie, produkcja zielarska, gospodarstwa zielarskie
Abstrakt
Celem opracowania była ocena zmian wybranych aspektów produkcji i przetwórstwa roślin zielarskich w wybranych latach okresu 2005-2013. Analizowano zmiany zachodzące w liczbie gospodarstw i powierzchni upraw zielarskich, jak również w liczbie wybranych rodzajów przedsiębiorstw przetwarzających rośliny zielarskie. Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2005-2012 zaszły istotne zmiany w produkcji zielarskiej w Polsce, charakteryzujące się ogólnym spadkiem zarówno powierzchni upraw ziół, jak i liczby gospodarstw zielarskich. Pomimo wspomnianego, ogólnego spadku w niektórych województwach, takich jak dolnośląskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim odnotowano wyraźny wzrost zarówno powierzchni upraw jak i liczby tych gospodarstw.

Article Details

Jak cytować
Olewnicki, D., Jabłońska, L., Gontar, Łukasz, & Orliński, P. (2015). Zmiany w krajowej produkcji zielarskiej i wybranych rodzajach przetwórstwa roślin zielarskich w kontekście globalnego wzrostu popytu na te produkty. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 68–76. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.1.7
Bibliografia

CBI market survey [2010]: The spices and herbs market in the EU, [Tryb dostępu:] www.cbi.eu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie [2011]: Wartość biologiczna ziół uprawianych metodami ekologicznymi, [Tryb dostępu:] http://www.cdr.gov.pl/ dostęp lipiec 2014 r.

Dudek H., Krawiec M., Landmesser J. [2011]: Podstawy analizy statystycznej w badaniach rynku. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Jambor J. [2007]: Uprawa ziół i przetwórstwo zielarskie w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju. Herba Polonica, 5(2):22-26.

Mikołajczyk-Grzelak N. [2009]: Rośliny zielarskie jako alternatywne źródło dochodu ludności wsi. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, IX(1):320-322.

Nurzyńska-Wiedrak R. [2012]: Ocimum basilicum L. – wartościowa roślina przyprawowa, lecznicza i olejkodajna. Praca przeglądowa. Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska Lublin –Polonia, vol. XXII(1): 20-30.

Sadowski A., Kozłowska-Brudziak M. [2013]: Produkcja ziół w województwie podlaskim i możliwości jej zwiększenia w ocenie rolników. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XV(1):109-114.

Seidler-Łożykowska K. [2009]: Hodowla i odmiany roślin zielarskich. Hodowla roślin i nasiennictwo, 3:16-20.

Seth P.P. [2005]: Global opportunities and challenges for medicinal uses of ayurveda, herbal products, neutraceuticals and alternatives. Health Administrator 1, 74-75

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>