Handel zagraniczny Unii Europejskiej roślinami ozdobnymi

Main Article Content

Lilianna Jabłońska
Anna Bońkowska
Dawid Olewnicki
Agnieszka Stefanowska


Słowa kluczowe : import, eksport, rośliny ozdobne, UE
Abstrakt
W pracy badano zmiany w handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w UE w latach 1995-2010. Analizowano wartość importu i eksportu, saldo obrotów oraz strukturę asortymentową. Szczegółowo analizowano strukturę geograficzną, identyfikując kraje pochodzenia i przeznaczenia roślin oraz największych unijnych eksporterów i importerów. Wykazano, że podstawą handlu są obroty wewnątrzunijne, ale rośnie import z krajów Afryki oraz eksport za wschodnią granicę UE. Główny eksporter to Holandia, a importer Niemcy, przy czym wzrasta rola Niemiec jako dostawcy roślin, a Holandii jaki odbiorcy.

Article Details

Jak cytować
Jabłońska, L., Bońkowska, A., Olewnicki, D., & Stefanowska, A. (2013). Handel zagraniczny Unii Europejskiej roślinami ozdobnymi. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 37–48. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.4
Bibliografia

About the commercial cut flower industry. [2012]. [Tryb dostępu:] http://www.daff.qld.gov.au/26_16093.htm. [Data odczytu: grudzień.2012].

Bońkowska A. [2012]: Analiza eksportu roślin ozdobnych z Unii Europejskiej w latach 1995-2010. Praca magisterska, SGGW.

Consumer Trends. Cut Flowers in the United States. [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.ats-sea.agr.gc.ca/amr/5648-eng.htm. [Data odczytu: październik 2012].

Gerden E. [2012]: Major changes lie ahead for Russian flower industry. FloraCulture International marzec, ss. 8-11.

Goldfain K. [2006]: The African marketplace. FloraCulture International listopad/grudzień, s. 28.

Gołos J. [2009]: Kwiaty – uczucia, dyplomacja, biznes. [W:] Niech żyją kwiaty w wazonie. A. Łukaszewska (red.). DRUKPOL, Kraków: ss. 15-21.

Gray D.H. [2008]: Kenya marches on. FloraCulture International maj, ss: 36-37.

Guidebook for Export to Japan 2011. [2011]. Japan External Trade Organization (JETRO). [Tryb dostępu:] http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf. [Data odczytu: listopad 2012].

International Statistics Flowers and Plants. [1996, 2000, 2004, 2009, 2011]. AIPH/Union Fleurs. Institut für Gartenbauökonomie der Universität Hannover, Hanower.

Jabłońska L. [2007]: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Jabłońska L. [2008]: Rynek roślin ozdobnych w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t.4 (XIX), ss. 207-216.

Jabłońska L. [2009]: Znaczenie kwiatów ciętych i roślin doniczkowych w życiu współczesnych społeczeństw. [W:] Niech żyją kwiaty w wazonie. A. Łukaszewska (red.). DRUKPOL, Kraków, ss. 7-14.

Kirandeep Kauri, Imran Saleem [2011]: The growth of cut flowers in India and its trade with Japan, United Arab Emirates, Italy, Canada and Australia. Journal of Asian Business Management t. 3, nr 2, ss. 353-364. [Tryb dostępu:] http://www.gnims.com/images/articles/kiran1st_article.pdf. [Data odczytu: grudzień.2012].

Marciniak S. [2007]: Makro i mikoekonomia, podstawowe problemy. PWN, Warszawa.

Onufer A. [2008]: Polityka proeksportowa Unii Europejskiej.[W:] Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. M. Winiarski (red.). Wyd. Uniwersytetu Wroclawskiego, Wrocław, ss. 13-22.

Perry B.D. [2011]: The structure and dynamics of cut flower export markets from Kenya and Ethiopia, with particular reference to trade with Norway. [Tryb dostępu:] http://www.nupi.no/content/download/269614/946319. [Data odczytu: grudzień 2012].

Pizano M. [2005]: Holding the line in Latin America. FloraCulture International, kwiecień, ss.18-23.

Rosati D. [1990]: Polityka proeksportowa. PWE, Warszawa.

Stefanowska A. [2012]: Analiza importu roślin ozdobnych do Unii Europejskiej w latach 1995-2010. Praca magisterska, SGGW.

Vega H. [2009]: Ecuador Fresh Flower Industry Situation. [Tryb dostępu:] http://gain.fas.usda.gov/RecentGAINPublications/2009. [Data odczytu: wrzesień 2012].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>