Handel zagraniczny ziołami i przyprawami na świecie

Main Article Content

Tomasz Rokicki
Magdalena Golonko


Słowa kluczowe : zioła, przyprawy, handel na świecie, eksport, import
Abstrakt
Celem głównym badań była ocena zmienności handlu zagranicznego ziołami i przyprawami na świecie i próba wskazania występujących prawidłowości. W artykule przedstawiono wartość eksportu i importu ziół i przypraw w USD w państwach z top-20. Źródłem materiałów były dane z FAOSTAT. Okres badań dotyczył lat 2007-2015. W badanym okresie handel zagraniczny ziołami i przyprawami na świecie znacząco zwiększył się. Wartość eksportu i importu w 2015 roku był na podobnym poziomie około 2,2-2,4 mld USD. Największymi eksporterami ziół i przypraw były Chiny i Indie, zaś importerami USA i Arabia Saudyjska. Najwięcej spadków w eksporcie ziół i przypraw stwierdzono w latach 2009-2010, a w imporcie w 2009 roku. W przypadku państw o największym eksporcie zmiany w poszczególnych latach były gwałtowne, zaś w przypadku importu umiarkowane. W badanym okresie stwierdzono istotny bardzo silny dodatni związek importu ziół i przyprawa z parametrami gospodarki określonymi przez wartość PKB, wartość eksportu oraz importu, zaś przeciętny i słaby w odniesieniu do eksportu ziół i przypraw (ale tylko po wyjściu z kryzysu gospodarczego).

Article Details

Jak cytować
Rokicki, T., & Golonko, M. (2017). Handel zagraniczny ziołami i przyprawami na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 224–233. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.2.41
Bibliografia

Dane FAOSTAT, http://www.fao.org/faostat/en/#data, Pobrano: maj 2017.

Departament Analizy Rynku UOKiK (2007). Raport z badania rynku przypraw w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Hołubowicz-Kliza, G. (2012). Polowa uprawa ziół. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB.

Iwaniuk, A., (2006). Atlas ziół krajowych, Bellona, Warszawa.

Narodowy Bank Polski (2009). Polska wobec światowego kryzysu.

Nurzyńska-Wierdak, R. (2012). Ocimum basilicum L. – wartościowa roślina przyprawowa, lecznicza i olejkodajna. Praca przeglądowa. Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, 22(1), 20-30.

Olewnicki, D., Jabłońska, L., Orliński, P., Gontar, Ł. (2015). Zmiany w krajowej produkcji zielarskiej i wybranych rodzajach przetwórstwa roślin zielarskich w kontekście globalnego wzrostu popytu na te produkty, ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 68-76.

Rokicki, T., Wiluk, M. (2016). Handel zagraniczny ziołami i przyprawami w krajach Unii Europejskiej, ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 269-278. (Crossref)

Sadowski A., Kozłowska-Brudziak M. (2013). Produkcja ziół w województwie podlaskim i możliwości jej zwiększenia w ocenie rolników. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15(1), 109-114.

Seidler-Łożykowska, K. (2009). Hodowla i odmiany roślin zielarskich. Hodowla roślin i nasiennictwo, Warszawa.

Sederski, M. E. (2017). Prawie wszystko o ziołach i ziołolecznictwie, Wydawca Mateusz E. Senderki, Podkowa Leśna, 15-17.

Stelmach, W. (2017). Z historii przypraw, Świat Zdrowia, 4, 106.

Williams, P. (2006). Health benefits of herbs and spices. Publ. Health Medical Journal of Australia 185(4), 17-18.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora