Zmienność cen tusz jagnięcych w wybranych krajach UE

Main Article Content

Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : tusze jagnięce, Unia Europejska, zmiany cen
Abstrakt
Celem głównym badań było przedstawienie zmienności cen tusz jagnięcych w krajach UE i próba wskazania występujących prawidłowości. W artykule przedstawiono ceny tusz jagnięcych otrzymywane za jagnięta ciężkie (w wadze żywej 23-40 kg). Do badań przyjęto metodą doboru celowego dziesięć państw członkowskich UE. Najwyższe ceny tusz jagnięcych odnotowano we Francji, najniższe w Rumuni, a w większości państw były one zbliżone do średniej unijnej. W latach 2007-2013 największy wzrost cen wystąpił w Wielkiej Brytanii i Szwecji, zaś najmniejszy w Hiszpanii. Największe zmiany cen występowały w Szwecji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, zaś najmniejsze w Austrii, Francji i Niemczech. Z reguły występują sezonowe wahania cen. Najwyższe ceny były w miesiącach zimowych, a najniższe w letnich. Przyczyną była sezonowość produkcji. Zmiany w cenach tusz jagnięcych podążały z reguły w tym samym kierunku, jak zmiany cen w gospodarce. Wzrost cen tusz jagnięcych był z reguły dodatnio skorelowany ze wzrostem poziomu PKB na osobę. W przypadku pogłowia zależności były ujemne. Jedynym krajem, w którym występowały bardzo silne związki poziomu cen tusz jagnięcych z parametrami gospodarki były Niemcy.

Article Details

Jak cytować
Rokicki, T. (2015). Zmienność cen tusz jagnięcych w wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 124–131. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.44
Bibliografia

Figiel S., Hamulczuk M., Klimkowski C. [2012]: Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych, Komunikaty Raporty, Ekspertyzy, nr 559, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 8-24.

Hamulczuk M., Klimkowski C. 2011: Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11, z. 4, 77-88.

Klepacki B., Rokicki T. [2006]: Technologie produkcji owczarskiej, PTZ, Warszawa, s. 53-63.

Knecht D., Środoń S. [2013]: Sytuacja wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle najważniejszych producentów w Unii Europejskiej, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(27), s. 119-131.

Kwasek M. [2013]: Tendencje w spożyciu mięsa na świecie, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 6, s. 265-284.

Matysik-Pejas R. [2007]: Sezonowość skupu mleka oraz jego cen przed i po wprowadzeniu systemu kwotowania w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17, z. 2, s. 258-266.

Rokicki T. [2005A]: Ceny mięsa wołowego i jagnięcego w UE, Dostawca dla przemysłu mięsnego nr 6(41), s. 10.

Rokicki T. [2005B]: Regulacje rynku mięsa baraniego i jagnięcego w Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA t. VII z. 2, s. 188-193.

Rokicki T. [2005C]: Spożycie mięsa w Polsce i na świecie, Dostawca dla przemysłu mięsnego, nr 2(37), s. 38-39.

Rokicki T. [2005D]: Spożycie mięsa w świecie i w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA t. VII z. 8, s. 204-208.

Rokicki T. [2006A]: Kształtowanie się cen skupy i zbytu jagnięciny w Polsce, Gospodarka Mięsna, Nr 9, s. 28-29.

Rokicki T. [2006B]: Zmiany cen tusz jagnięcych w 2005 r. na rynku UE, Rzeźnik Polski, nr 1/78, s. 30-32.

Rokicki T. [2007]: Sytuacja na rynku mięsa jagnięcego na świecie, w UE i Polsce, Gospodarka Mięsna, Nr 3, s. 18-19.

Rokicki T. [2008]: Konkurencyjność mięsa jagnięcego na rynku UE i w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA t. X, z. 4, s. 362-366.

Szewczuk M. i in. [2009]: Wybrane czynniki warunkujące jakość mięsa jagnięcego, Wiadomości Zootechniczne, R. XLVII, 2, s. 25-31.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora