Wpływ rozszerzenia UE na sytuację ekonomiczną gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec

Main Article Content

Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : rozszerzenie UE, produkcja owczarska, mięso jagnięce
Abstrakt
Integracja Polski z Unią Europejską miała duży wpływ na sytuację w rolnictwie, w tym na produkcję owczarską. Zmianom uległy wysokość i formy wsparcia. W okresie kilku lat po integracji ceny jagniąt były na podobnym poziomie, zaś wzrosły znacznie ceny środków do produkcji, takich jak nawozy mineralne i środki ochrony roślin. Opłacalność produkcji owczarskiej obniżyła się, co miało wpływ na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec. Przyszłość produkcji owczarskiej należy wiązać z wyższym poziomem wsparcia unijnego lub krajowego, a także z promocją mięsa jagnięcego na rynku krajowym.

Article Details

Jak cytować
Rokicki, T. (2009). Wpływ rozszerzenia UE na sytuację ekonomiczną gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 8, 164–173. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.8.44
Bibliografia

Aleksander E. [1999]: Wełny na rynku głównych producentów. [W:] Alternatywne kierunki wykorzystania krajowego pogłowia owiec. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa.

Borys B. [2006]: Unowocześnienie technologii produkcji owczarskiej jako czynnik wzrostu pogłowia oraz rozwoju rynku produktów owczych. [W:] Technologie produkcji owczarskiej. Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Warszawa.

Dobrzyńska N., Jobda M., Lisowska A., Liro A., Szemplińska M. [2004]: Przewodnik po krajowym programie rolnośrodowiskowym. MRiRW, Warszawa.

Hardt Ł. [2007]: Wartość dodana Wspólnej Polityki Rolnej dla Unii Europejskiej. [W:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. Błąd M., Klepacka-Kołodziejska D. (red.). IRWiR PAN i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.

Hodowla i chów owiec. [2003]. R. Niżnikowski (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Hodowla owiec i kóz w Polsce w 2004 roku. [2005]. Polski Związek Owczarski, Warszawa.

Klepacki B. [2005]: Prowadzenie efektywnych gospodarstw owczarskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. [W:] Poradnik dla producentów jagniąt rzeźnych. Niżnikowski R. (red.). Twigger, Warszawa.

Klepacki B., Rokicki T. [2005]: Produkcja owiec szansą zwiększenia dochodów dla gospodarstw rolnych. Wieś Jutra 11(87).

Klepacki B., Rokicki T. [2006]: Produkcja owczarska jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 540.

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. [Tryb dostępu:] www.minrol.gov.pl. [Data odczytu: 26.05.2009].

Niżnikowski R. [2005]: Ochrona środowiska i pielęgnacja krajobrazu. [W:] Poradnik dla producentów jagniąt rzeźnych. Niżnikowski R. (red.). Twigger, Warszawa.

Ocena reformy WPR uzgodnionej w Luksemburgu 26 czerwca 2003 r. z perspektywy Polski. [2003]. Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej SAEPR/FAPA, Warszawa.

Rokicki T. [2004]: Produkcja jagniąt szansą dla gospodarstw? Top Agrar Polska 7-8.

Rokicki T. [2006A]: Owczarska polityka. Farmer 22.

Rokicki T. [2006B]: Produkcja a handel zagraniczny mięsem jagnięcym w Polsce. Rzeźnik Polski 8/85.

Rokicki T. [2008]: Produkcja owczarska jako szansa gospodarstw z przewagą trwałych użytków zielonych. Wieś Jutra 11(124).

Weiss J, Paleta W., Strack K.E., Granz S. [2000]: Tierproduktion, 12 neubearbeitete Auflage. Parey Buchverlag, Berlin.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora