The Impact of Availability of Means of Transport on Agricultural Production in Selected European Countries

Main Article Content

Tomasz Rokicki

Abstrakt
The object of the paper is to determine the relationship between the number of tractors and production results. Seven European countries with diverse land, production and human resources and different natural and topographic conditions were selected by the application of the purposive sampling method and included in the study. The study period spans from 2004 to 2009. In the analysed population, production results were not in correlation with the number of tractors. When examining the relationship only in some selected countries, the author discovered the existence of differences in the correlation between the number of tractors and the value of agricultural production. The resulting correlation values for developed countries were positive, whereas in the case of developing countries, the values were negative. Thus, the number of tractors influences the value of agricultural production in harmonised economies. Nevertheless, we should also consider a number of additional factors, such as price volatility, weather conditions, etc.

Article Details

Jak cytować
Rokicki, T. (2014). The Impact of Availability of Means of Transport on Agricultural Production in Selected European Countries. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), 141–148. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.79
Bibliografia

Bielejec J. [1989]: Transport w rolnictwie. Wydawnictwo IBMER, Warszawa.

Blaug M. [2000]: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, p. 148.

Czarny B. [2000]: Wzrost gospodarczy. Bank i Kredyt nr 11, p. 34-47.

Espositi R. [2000]: Stochastic technical change and procyclical TFP the case of Italian agriculture. Journal of productivity analysis No. 14, p. 119-141.

Gospodarka oparta na wiedzy [2007]. red. nauk. A. Welfe, PWE, Warszawa.

Kierul Z., Majewski E. [1991]: Postęp techniczny w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa, p. 12.

Klepacki B. [1990]: Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania postępu technologicznego w gospodarstwach indywidualnych na przykładzie produkcji roślinnej. SGGW-AR, Warszawa.

Kokoszka, S., Tabor, S. [2006]: Postęp technologiczny a struktura czasu pracy, koszty i efektywność nakładów w transporcie warzyw. Inżynieria Rolnicza, 10, p. 185-191.

Malaga-Toboła U. [2008]: Wskaźnik technicznego uzbrojenia a wydajność pracy w aspekcie uproszczenia produkcji roślinnej. Inżynieria Rolnicza, Nr 2(100), p. 195-202.

Muzalewski A. [2008:]: Zasady doboru maszyn rolniczych. Wydawnictwo IBMER, Warszawa.

Pawlak J. [1997]: Dobór maszyn i ich racjonalne użytkowanie. Wydawnictwo IBMER, Warszawa.

Pawlak J. i in. [2006]: Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Rynek energii 29. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.

Pawlak, J. [2010]: Stan motoryzacji rolnictwa polskiego w świetle porównań międzynarodowych. Część II. Samojezdne kombajny zbożowe. Problemy Inżynierii Rolniczej, (3), p. 25-32.

Rokicki T., Wicki L. [2010]: Transport i magazynowanie w rolnictwie jako element logistyki, Wieś Jutra nr 1, p. 41-42.

Rusielik R., Świtłyk M. [2009]: Zmiany efektywności technicznej rolnictwa w Polsce w latach 1998-2006. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 96, z. 3, p. 20-27.

Strużek B. [1976]: Rewolucja naukowo-techniczna w rolnictwie. Wieś Współczesna nr 6, p. 24-36.

Szeptycki, A. [2006]. Znaczenie techniki w systemie zrównoważonej produkcji rolniczej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 51(2), p. 183-185.

Toynbee A. [2000]: Studium historii. PIW. Warszawa.

Wójcicki Z. [2001]: Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Wydawnictwo PTIR, Kraków.

Wójcicki Z. [2004]: Kierunki przemian na wsi, w rolnictwie i technice rolniczej do roku 2030. Prace Naukowe IBMER 1 (7).

Wójcicki, Z. [2006]: Postęp technologiczny w rozwojowych gospodarstwach rolniczych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 14, p. 5-19.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora