Zróżnicowanie rolnictwa krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech

Main Article Content

Dorota Janiszewska
Luiza Ossowska


Słowa kluczowe : rolnictwo, Unia Europejska
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest omówienie zróżnicowania rolnictwa krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech. Zróżnicowania poziomu rozwoju rolnictwa wyznaczono za pomocą wskaźnika syntetycznego. Do analizy przyjęto następujące cechy: średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, obsada zwierząt gospodarskich (LSU na 100 hektarów użytków rolnych), liczba AWU (na 100 ha użytków rolnych), produktywność ziemi (SO/ha) oraz plony zbóż (w decytonach na 1 ha powierzchni). W wyniku zastosowania cechy syntetycznej podzielono badane kraje na trzy grupy.

Article Details

Jak cytować
Janiszewska, D., & Ossowska, L. (2014). Zróżnicowanie rolnictwa krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 44–54. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.5
Bibliografia

Agriculture, fishery and foresty statistics. Main results – 2010 – 11, [2012] Eurostat, Luxemburg.

Baer-Nawrocka A., Markiewicz N. [2010], Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, z.4, s.9-15.

Bielecki S. [2010]: Wspólna Polityka Rolna, [w:] Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 176.

Czerny M. [2008], Zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej pod względem poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego, [w:] Geografia Unii Europejskiej, J. Makowski red. nauk., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 98-99.

Dzun W. [2012], Gospodarstwa rolne po wejściu do UE. Analiza zmian strukturalnych na tle lat poprzednich, [w:] Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, M. Drygas, K. Zawalińska red. nauk., IRWiR PAN, Warszawa, s.157.

FAO Statistical Yearbook 2010. [2010]. FAO, Rzym.

Floriańczyk Z., Rembisz W. [2012], Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002 – 2010, [w:] Problemy rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe SGGW, T 12, Zeszyt 1, Wyd. SGGW, Warszawa, s.56.

Grochowska R. [2012], Możliwości rozwoju rolnictwa unijnego w wyniku zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, [w;] Problemy rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe SGGW, T 12, Zeszyt 1, Wyd. SGGW, Warszawa, s.76.

Kuciński K. [2009], Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków, s. 234.

Poczta W., Rzeszutko A. [2012], Rozwój rolnictwa w Polsce w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej, Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 8/57, s. 366 – 381.

Wysocki F., Lira J. [2003], Statystyka opisowa, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań, s. 173 – 175.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora