Poland and the Czech Republic in the Process of Globalization

Main Article Content

Elżbieta Kacperska

Abstrakt
The purpose of an article was to analyses complexity of the globalization process and its effects for the functioning of the Polish and Czech economies. In addition to the opportunities and threats of the globalization process, the study includes an analysis of the primary indicators for both economies, i.e. GDP, participation in foreign trade, flow of foreign investment and ranking of the KOF globalization index.

Article Details

Jak cytować
Kacperska, E. (2017). Poland and the Czech Republic in the Process of Globalization. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 130–142. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.89
Bibliografia

Bożyk, P. (2008). Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Teoria i Polityka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Czech, F. (2011). Indeksy globalizacji. Atuty i ułomności neopozytywistycznych pomiarów nasilenia procesów globalizacyjnych, Kultura - Historia - Globalizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 10. Accessed 4 June 2016 from: http://www.khg.uni.wroc.pl/files/4khg10_czech_t.pdf.

Fleterski, S., Wahl, P. (2003). Ekonomia globalna. Synteza. Difin, Warszawa.

IBRD (2016a). Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency. [2016]. World Bank Group 13th edition. Accessed 4 June 2016 from: http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business /Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf#page=6&zoom=auto,-91,762.

IBRD (2016b). World Development Indicators [2016], The World Bank Bank. Accessed from: http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table.

KOF (2016). KOF Globalization Index. Accessed from: http://globalization.kof.ethz.ch/.

Kaczmarek, B. (2014). Ekonomiczne i społeczne następstwa globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Accessed from: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2014/2014_1_kaczmarek_35_46.pdf.

McGrew, A. (1992). Conceptualizing Global Politics, In: McGrew A. (ed.) Global Politics, Polity Press, Cambridge.

McGrew, A. (2008). Globalizacja i polityka globalna. In: J. Baylis, S. Smith (eds.) Globalizacja gospodarki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. p. 17-14.

Niemiec, M., Wróblewski, M. (2003). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.

Oziewicz, E., Michałowski, T. (eds.) (2013). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa.

Rocznik statystyki międzynarodowej (2015). GUS. Warszawa (www.stat.gov.pl).

Rymarczyk, J. (ed.) (2010). Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

UNCTAD (2016). World Investment Report 2016, Investor Nationality: Policy Challenges. Genewa. Accessed from: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf.

WTO (2015). World Trade Organization, Word Bank. Accessed from: https://search.wto.org/.

Zorska, A. (1998). Ku Globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.

Zorska, A. (2001). Zmiany w procesie globalizacji a uczestnictwo krajów Europy Środkowej. Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwo. In: Osiński J. (ed.) Świat na progu XXI wieku. SGH, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora