The Regional Variation of Foreign Direct Investment in Poland

Main Article Content

Elżbieta Kacperska

Abstrakt
In this paper, an analysis of foreign direct investment in terms of regional differences was conducted. The analysis covered the period 2005-2013. The analysis shows that the distribution of investors in Poland is varied regionally. Regions particularly attractive for foreign investors were Mazovia, Silesia, Lower Silesia and Greater Poland. In contrast, Lublin Province, Podlasie Province, Warmia-Masuria Province are regions where foreign investors are the least.

Article Details

Jak cytować
Kacperska, E. (2014). The Regional Variation of Foreign Direct Investment in Poland. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), 83–91. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.72
Bibliografia

Bożyk P., Misala J., Puławski M. [2002]: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 r. [2006] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 r. [2007] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2007 r. [2008] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 r. [2009] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009 r. [2010] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 r. [2011] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2011 r. [2012] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2012 r. [2013] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2013 r. [2014] Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.

Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010-2012 [2012]: IBRKiK, Warszawa.

Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013 [2013]: IBRKiK, Warszawa.

Karaszewski W. [2007]: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika. Toruń.

Nowicki M. (red.)[2010]: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów, IBnGR, Gdańsk.

Nowicki M. (red.)[2013]: Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów, IBnGR, Gdańsk.

Woźniak-Miszewska M [2012]: Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw. Studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych. Difin, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora