Are Polish Agri-food Products Competitive on the EU Market?

Main Article Content

Elżbieta Kacperska

Abstrakt
The study contains an analysis of agri-food trade between Poland and the European Union in the years 2004-2014. The aim of the study was to investigate the status, structure and intensity of trade in agri-food between Poland and the European Union and the assessment of the competitiveness of the Polish agri-food sector in the EU market. The paper analyzes the export and import of the agri-food sector with the European Union, points to changes in the dynamics of turnover and calculates indicators of comparative advantage (RCA) and indicators of specialization: B. Balassa and HG Grubnela and PJ Lloyd. Polish agri-food products in the analyzed period showed a competitive advantage in the European market, mainly processed products of animal and vegetable origin.

Article Details

Jak cytować
Kacperska, E. (2015). Are Polish Agri-food Products Competitive on the EU Market?. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(4), 89–100. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.4.57
Bibliografia

Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2006 r. [2007] FAMU FAPA Warszawa.

Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2009 r. [2010] FAPA/FAMA. Warszawa.

Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2012 r. [2013] FAPA/FAMA. Warszawa.

Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2014 r. [2015] FAPA/FAMA. Warszawa.

Budzowski K. [2003]: Ekonomika handlu zagranicznego, Acta Academiae Modrevianae, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków, p. 28.

Czarny E. [2002]: Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Monografie i opracowania 496, SGH, Warszawa, p. 182-184.

Carraresi L., Banterle A. [2007]: Measuring competitiveness in the EU market: a comparison between food industry and agriculture. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists – EAAE 2008 p. 2. [Available at:] http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/43692/2/187.pdf [Access: December 2014].

Misala J. [2007]: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencja gospodarki narodowej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, p.380.

Misala J., Pluciński E. M. [2000]: Handel wewnątrzgałęziowy między Polska a Unią Europejską. Teoria i praktyka. Warszawa, Kolegium Gospodarki Światowej, p. 77.

Kacperska E. [2009]: Trade in agri-food products between Poland and the European Union in years 2003-2008 [in:] Zawojska A. (red.), Agri-food system and its linkages with global, international and domestic economies, Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw, p. 59-71.

Kacperska E. [2014]: Konkurencyjność polskich artykułów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej w latach 2004-2012 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 361, p. 79-89.

Pawlak K. [2013]: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 448 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Poznań 2013. p. 88-125.

Roczniki Statystyczne Handlu Zagranicznego za lata2006-2014[2006-2014], GUS, Warszawa

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora