Foreign Direct Investment in World Economy

Main Article Content

Elżbieta Kacperska

Abstrakt
Some of the phenomena dynamically developing in global economy in recent years are capital flows in the form of foreign direct investment. The investment takes different forms and is a way of economic development desired by most countries in the world. The article aims to present tendencies occurring in global FDI flows and define their types and geographical structure.

Article Details

Jak cytować
Kacperska, E. (2016). Foreign Direct Investment in World Economy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), 155–168. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.108
Bibliografia

Bożyk, P. (2004). Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych, WSHiP, Warszawa.

Bożyk, P., Misala, J., Puławski, M. (2002). Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Budnikowski, A. (2003). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa.

Czerwieniec, E. (1990). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych. Zeszyty Naukowe – Seria II, No.105, Poznań.

Dudziński, J., Nakonieczna Kisiel H. (2005). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane problemy. Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Szczecin.

Dunning, J.H. (2006). Towards a new paradigm of development: implications for the determinants of international business. [Available at:] https://pdfs.semanticscholar.org/9eda/6e68a8df536d656393e37eb01fbe59072424.pdf.

Geldner, M. (1986). Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji zagranicznych. Monografie i opracowania, SGPiS, Warszawa, nr 193.

Harrod, R.F. (1939). An Essay in Dynamic Theory, Economic Journal, Vol. 49, No. 193 (Mar., 1939), 14-33. (Crossref)

Jodkowski, A. (1995). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce jako element kształtowania konkurencyjności. Raporty, Warszawa, No. 36.

Kacperska, E. (2001). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju przedsiębiorczości w sektorze rolno-spożywczym w Polsce. Doctoral dissertation typescript, SGGW Warszawa.

Misala, J. (2001). Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa.

Misala, J. (2005). Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. SGH. Warszawa.

Nowara, W. (2007). Międzynarodowe przepływy kapitału [in:] Mińska-Struzik E., Nowara W., Truskolaski Sz, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Handel. Czynniki produkcji Globalizacja. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Puchalska, K., Barwińska-Małajkowicz, A. (2010). Międzynarodowe przepływy kapitału i siły roboczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów.

Rutkowski, J. (1993). Światowe strumienie kapitałowe, Sprawy Międzynarodowe R.46 T. 2 PISM Warszawa.

Salvatore, D. (1990). International Economics, McMillian, New York.

Słownik handlu zagranicznego (1993). PWE, Warszawa.

Witkowska, J. (1996). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. UŁ, Łódź.

World Investment Report 2016 - Investor Nationality: Policy Challenges UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf.

World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf.

World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An Action Plan UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/pages/DIAE/World Investment Report/WIR.

World Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment and Trade for Development UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf.

World Investment Report 2012. Towards a New Generation of Investment Policies UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2012_embargoed_en.pdf.

World Investment Report 2011. Non-Equity Modes of International Production and Development UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/Docs/wir2011_en.pdf.

World Investment Report 2010. Investing in a Low-carbon Economy UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/Docs/wir2010_en.pdf.

World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/docs/wir2009_en.pdf.

World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/Docs/wir2008_en.pdf.

World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/Docs/wir2007_en.pdf.

World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/docs/wir2006_en.pdf.

World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/Docs/wir2005overview_en.pdf.

World Investment Report 2004. The Shift Towards Services UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/Docs/wir2004_en.pdf.

World Investment Report 2003. FDI Policies for Development: National and International Perspectives UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/docs/wir2003light_en.pdf.

World Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/docs/wir2002_en.pdf.

World Investment Report 2001. Promoting Linkages UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/Docs/wir2001_en.pdf.

World Investment Report 2000. Cross-border Mergers and Acquisitions and Development UNCTAD New York and Geneva, [Available at:] http://unctad.org/en/docs/wir2000_en.pdf.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora