Wpływ handlu zagranicznego z Rosją na wielkość PKB Polski ze szczególnym uwzględnieniem handlu rolno-spożywczego

Main Article Content

Elżbieta Kacperska


Słowa kluczowe : produkty rolno-spożywcze, polski handel zagraniczny, mnożnik eksportowy, Rosja.
Abstrakt
Wpływ handlu zagranicznego na wielkość PKB ma swoje podstawy w teorii ekonomii. Związki te ulegały zmianom w czasie. W opracowaniu przedstawiono wielkości obrotów handlowych pomiędzy Polską a Rosją ze szczególnym uwzględnieniem handlu rolno-spożywczego. Praca zawiera szacunki efektów dochodowych Polski uzyskiwane z handlu z Rosją, w tym z handlu rolno-spożywczego.

Article Details

Jak cytować
Kacperska, E. (2012). Wpływ handlu zagranicznego z Rosją na wielkość PKB Polski ze szczególnym uwzględnieniem handlu rolno-spożywczego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 55–64. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.56
Bibliografia

Bożyk P. [2008]: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Budzowski K. [2003]: Ekonomika handlu zagranicznego. Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.

Guzek M. [2006]: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kamecki Z., Sołdaczuk J., Sierpiński W. [1971] : Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa.

Kahn R.F. [1931]: The Relations of Home Investment to Unemployment. Economic Journal t. XLI, nr 162, ss. 173-198. (Crossref)

Keynes J. M. [1956]: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa.

Misala J. [2005]: Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu zagranicznego 2004. [2004]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu zagranicznego 2005. [2005]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu zagranicznego 2006. [2006]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu zagranicznego 2007. [2007]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu zagranicznego 2008. [2008]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu zagranicznego 2009. [2009]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu zagranicznego 2010. [2010]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu zagranicznego 2011. [2011]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu zagranicznego 2012. [2012]. GUS, Warszawa.

Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A. [2006]: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego. PWN, Warszawa.

Smith A. [2012]: Bogactwo narodów. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

Stosunki gospodarcze Polska-Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską. [2004]. P. Bożyk (red.). Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Viner J. [1955]: Studies in the Theory of International Trade. George Allen & Unwin LTD, Londyn.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora