The influence of international trade with Germany, the agro-food trade in particular, on the Polish GDP size

Main Article Content

Elżbieta Kacperska

Abstrakt
The influence of international trade on the growth of GDP has undergone some changes over time. The paper presents national trade between Poland and Germany with special emphasis on the agro food trade. The paper includes the estimation of the effects of Polish income obtained through trade with Germany, including the agro-food trade.

Article Details

Jak cytować
Kacperska, E. (2013). The influence of international trade with Germany, the agro-food trade in particular, on the Polish GDP size. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(4), 56–65. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.4.61
Bibliografia

Bożyk P. [2008]: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 64-88.

Guzek M. [2006]: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 97-110.

Misala J. [2005]: Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa pp. 239-255.

Kamecki Z., Sołdaczuk J., Sierpiński W. [1971]: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa, pp. 249-271.

Kacperska E. M. [2013]: Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolno-spożywczymi. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, Wydawnictwo SGGW, Tom 13, Zeszyt 3, Warszawa, pp. 104-116.

Keynes J. M. [1956]: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2003 [2004]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2004 [2005]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2005 [2006]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2006 [2007]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2007 [2008]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2008 [2009]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2009 [2010]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2010 [2011]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2011 [2012]. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2012 [2013]. GUS, Warszawa.

Smith A. [2012]: Bogactwo narodów. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora